Služby

  • prezenční půjčování historických fondů a příruční knihovny pracoviště historických fondů
  • zodpovídání dotazů
  • příjem žádanek a evidenci jednotlivých návštěv v badatelské studovně zajišťují pracovnice všeobecné studovny
  • historické fondy není možné objednat prostřednictvím elektronického katalogu

Pracoviště historických fondů

Zabývá se zpracováním, uchováním a zpřístupňováním fondu téměř 20 000 svazků, z toho je více než 600 rukopisů, 356 prvotisků a asi 15 000 starých tisků. Mimo výše zmíněné fondy spravuje část fondu bohemik vydaných do r. 1860 a evropských tisků do r. 1840, grafiku a oddělení pilsnensií. Fondy ve správě pracoviště a jeho příruční knihovna jsou půjčovány pouze prezenčně v badatelské studovně. Na požádání jsou pořádány exkurze a zodpovídány dotazy.

Fotogalerie