Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „vedoucí PR“. Více…