Akce pro: 3. 4. 2019

Zobrazit: výpiskalendář

Komunikační dovednosti pro děti 1.-3. ročník ZŠ, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština

Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština, a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, podpora v komunikaci s učiteli a rodiči. Motivace ke čtení a vzdělávání. Zájmová aktivita je organizována oddělením zahraničních knihoven SVK PK, realizací je pověřen knihovník odd.zahraničních knihoven SVK PK, který dochází do školy. Aktivita je určena primárně žákům základních škol. Lekce […]

Cantando y Aprendiendo

Španělština s rodilou mluvčí pro děti 5-15 let. Další lekce: 17.4.,15.5.,29.5.

Miguel EN Cervantes / Miguel V Cervantesovi

Vernisáž za účasti zástupce Instituta Cervantes Miguel v Cervantesovi se snaží přiblížit současným čtenářům osobnost spisovatele a zvyky doby, v níž žil. Využívá k tomu jazyk, který provází lidstvo odnepaměti: jazyk obrazu. Ilustrátoři David Rubín a Miguelanxo Prado se zhostili úkolu navodit působivý dialog mezi komiksem a ilustrací a jednoaktovkou Zázračné divadlo a nejvíce vzrušujícími momenty Cervantesova života tak, aby si návštěvník mohl […]

Spanish Open

Konverzace s rodilým mluvčím pro každého. Další lekce: 17.4.,15.5.,29.5.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Deutschland – Zweitsprachler im deutschen Bildungsalltag

cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni Dr. Eva C. Sondershaus (Universität Augsburg, Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache und seine Didaktik) Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu