Akce pro: 14. 3. 2022

Zobrazit: výpiskalendář

Die Ackermann-Gemeinde und ihr Auftrag – Brücken bauen zwischen Deutschen und Tschechen

Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni Ing. Marie Smolková (Ackermann-Gemeinde e. V., München) Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Spanish Open

Konverzace pro každého

KALLIOPE Austria | Ženy ve společnosti, v kultuře a ve vědě

Ženy byly v oficiálních dějinách Rakouska až příliš často opomíjeny, přehlíženy či marginalizovány. O to důležitější je snaha výstavy, kterou připravilo rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti, ohlédnout se za uplynulými 200 lety a prostřednictvím životopisů představit významné Rakušanky. Ženy, jež svým nadáním, odhodlaností a neohrožeností spoluutvářely a obohacovaly svou zemi. Jejich životy a tvorba tvoří přinejmenším polovinu duchovní identity Rakouska […]

Zase ty Rukopisy – „národní“ kultura a umění v 19. století

Smetanovské dny 2022

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu