Od 1. 6. je v hlavní budově SVK PK otevřen v obvyklé provozní době volný výběr knih, zóna volného studia, kavárna a zpřístupněny meziknihovní služby. Na nám. Republiky otevírá provoz oddělení zahraničních knihoven (Anglická, Německá, Rakouská, Románská knihovna) – s výjimkou Anglické knihovny je vstup přes Galerii Evropského domu.
Internet je dostupný ve volném výběru knih (4 místa) a po jedné stanici také ve všeobecné studovně, Anglické a Románské knihovně (tisky dle pokynů obsluhy).
V provozu zůstává Galerie Evropského domu na nám. Republiky 12, v hlavní budově šatna a všeobecná studovna (včetně fondu čítárny), požadované kopie budou k vyzvednutí následující pracovní den na pokladně. Knihovna je otevřena od pondělí do pátku v době 8:00-19:00.

Poplatky je stále možné uhradit online platbou ze svého uživatelského konta. Knihy je i nadále možno vracet do biblioboxu nebo ve výpůjčním protokolu.

Objednávání dokumentů prostřednictvím katalogu z hudebního kabinetu je umožněno. Stále můžete využívat e-knihy, které jsou dostupné i nadále. Funguje také vzdálený přístup do databází a e-knih – viz https://svkpk.cz/eiz.

Speciální studovna přijímá požadavky na rešerše prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na https://bit.ly/2xUwnuO nebo https://bit.ly/2SWchaU. Vyplněný zašlete na specialni.studovna@svkpk.cz

Knihovna pro nevidomé stále zajišťuje rozesílání zvukových knih nevidomým a zrakově postiženým občanům do místa bydliště.

V případě dotazů a nejasností navštivte stránku často kladených dotazů (FAQ) nebo kontaktujte PR oddělení:
+420 778 522 247
pr@svkpk.cz