Digitální knihovna Kramerius SVK PK

  • 400 tisíc stran v digitální podobě
  • licencovaný přístup do elektronických kopií regionálních novin z fondu knihovny

Tituly abecedně

Tituly chronologicky

Bližší informace

Byla dokončena první fáze digitalizace dalších 35 titulů regionálních novin z fondu knihovny. Konkrétně jde o tyto tituly:

Buffalo chips 1945, Cue Em 1945, Česká demokracie 1918–1919, Český kraj 1915–1919, Český směr 1919–1935, Český směr 1936–1940, Český venkov 1914, Český západ 1908–1939, Den 1948, Deník Plzeňska 1924–1930, Hlas Plzeňska 1928–1934, Náš cíl 1920–1924, Naše snahy 1921, Naše snahy 1898–1915, Naše snahy 1935–1936, Nová Plzeň 1889–1893, Nové Plzeňské noviny 1889–1893, Nový den 1945–1948, Plzeňské nezávislé listy 1899–1905, Plzeňské rozhledy 1903–1905, Plzeňský kraj 1907–1914, Plzeňský kraj 1919–1942, Plzeňský věstník 1897–1908, Plzeňský svět 1929–1930, Rokycansko 1968–1969, Směr 1909–1915, Stráž 1919–1920, Stráž českého západu 1945–1947, Svobodný směr 1945–1948, Tricolor times 1945, Týden 1921–1941, Večerní Plzeň 1968–1970, Věstník Ústředního národního výboru statutárního města Plzně a Okresního národního výboru Plzeň-venkov 1947–1949, Západočeský večerník 1938–1939, Zprávy Okresního národního výboru v Plzni 1945–1945

Hybridní snímkování dokumentů bylo realizováno v rámci projektu ICT služby technologického centra Plzeňského kraje – části I., III., IV. a V. Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernementu v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07231.

V následujících měsících bude navazovat zpracování digitálních souborů dle standardů Národní digitální knihovny.

  • přístup z knihovny – speciální studovna, všeobecná studovna a čítárna časopisů
  • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme