Vážení uživatelé,
hudební kabinet je zrušen. Zvuková CD si můžete objednávat prostřednictvím online katalogu a vypůjčit a vracet u výpůjčního pultu. Nelze je vracet do biblioboxu. Prezenční výpůjčky hudby, mluveného slova a videa na nosičích LP, CD a DVD jsou možné ve speciální a všeobecné studovně. Nosiče VHS a MC je možné objednat a půjčit si v některé ze studoven a zpřístupníme je ve volném výběru knih (Věž umění). Upomínky a ztráty řeší vedoucí OAS. V případě dotazů se obracejte na obsluhu jednotlivých pracovišť.

Služby

  • prezenční poslech LP, CD i DVD s klasickou, ale i populární hudbou a mluveným slovem
  • prezenční půjčování z příruční knihovny
  • prezenční půjčování tištěných dokumentů z fondu knihovny
  • absenční bezplatné půjčování vybraných zvukových CD (podmínky v sekci Ke stažení)

Zdroje

  • příruční knihovna obsahuje přibližně 273 encyklopedií a slovníků s hudební tematikou; 5 500 gramofonových desek; více než 4 000 zvukových CD a kolem 1 100 DVD
  • elektronický katalog
  • katalogy hudebnin lístkové: jmenný, systematický, předmětový
  • katalogy gramofonových desek a kompaktních disků (CD): jmenný, systematický, předmětový, názvový, interpretů
  • jmenný katalog gramofonových desek

Fotogalerie