OSKAR BAUM

Za každou tmou hledat světlo

Oskar Baum (1883−1941), německy píšící spisovatel, hudební kritik a učitel hudby, zaujímá významné místo v rámci Pražského kruhu, do něhož patřili Max Brod, Felix Weltsch a Franz Kafka. Přestože Baum stál u jeho zrodu, zůstává jeho osobnost ve stínu jeho blízkých přátel, především pak Franze Kafky. Pro českého čtenáře zůstává Baum téměř neznámým spisovatelem a zapomenutým plzeňským rodákem. Při příležitosti 140. výročí narození Oskara Bauma jsme pro vás připravili online výstavu, jejímž cílem je tohoto významného spisovatele připomenout.

Výstava neaspiruje na Baumovu biografii ani nemá být rozborem jeho literárních děl; spíše se snaží ve třech tematických částech vztáhnout jeho život ke třem městům − Plzni, Vídni a Praze. Dokumentuje tak dramatické změny, jež stály u zrodu moderní společnosti a podílely se i na Baumově osobním vývoji spojeném s proměnou ze židovského chlapce ve slepce a následně uznávaného spisovatele celosvětového významu, jehož životním přesvědčením bylo za každou tmou hledat světlo.

© Copyright 2023 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje