• Otevíráme prezenční služby

  Od pondělí 24. května je otevřena všeobecná studovna, čítárna časopisů, hudební kabinet, speciální studovna a Internet express. Využít můžete také zónu volného studia. Podmínkou vstupu je respirátor FFP2/KN95 zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu a dezinfekce rukou. Provoz je omezen na jednu osobu na 15 m² (od 28. 6. 2021 na 10 m²) a dodržováním rozestupů 2 metry. Online služby je [...]

 • Vstup s respirátorem

  Do hlavní budovy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je možné vstoupit pouze s respirátorem FFP2/KN95. K vracení knih a dokumentů můžete využít také biblioboxy, jejich adresy naleznete zde - http://bit.ly/biblioboxysvkpk. Všechny provozní informace naleznete zde - https://svkpk.cz/cs/covid19/. Odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde - [...]

15

Akce

 • VANITY FAIR / JARMARK MARNOSTI

  Výstava klobouků VANITY FAIR / JARMARK MARNOSTI, kterou představujeme v letošním roce v Galerii Evropského domu SVK PK, je volně inspirována dílem anglického romanopisce a žurnalisty Williama Makepeace Thackeraye, jehož 210. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Inspirací skupině amatérských i profesionálních kloboučnic se stal snad nejznámější, ale především první román, který autor [...]

 • Do smrti dobrý

  Třetí samostatné vystoupení Lindy Hajžmanové v Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je průřezem dosavadní poetické tvorby sahající od poloviny 90. let až dosud. Je souhrnem kratších humorných básní oslavujících stejnou měrou jak lásku, tak i smrt a život, jakož i další témata rezonující dnešní [...]

 • Spanish Open

  Konverzace s rodilým mluvčím pro [...]

 • Hry ve vyučování NJ

  Metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka všech typů škol ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag. Účastníci semináře obdrží propagační dárky a certifikát, seminář je akreditován MŠMT. Podmínkou účasti je potvrzení o bezinfekčnosti, prosíme připravte si příslušné dokumenty. V případě zájmu prosíme o vyplnění online přihlášky nejpozději do 4. 11. 2021. Přihláška je [...]

 • Ringvorlesung | Dipl. Verww. (FH) Reinhold Balk

  V rámci cyklu přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni: Grenzsteine – Eiserner Vorhang – Grünes Band Die bayerisch-tschechische Grenze vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart Přednáška a diskuse s vyučujícím budou probíhat v němčině. S případnými dotazy se obracejte na Dr. Borise Blahaka: [...]

15

Aktuality

 • Státní svátek 28. 10. - zavřeno

  Vážení čtenáři, knihovna je dne 28. října 2021 uzavřena z důvodu státního [...]

 • Budeme čipovat!

  Vážení čtenáři, od 20. října nebude možné z důvodu zavádění nové technologie RFID prodlužovat výpůjční lhůtu dokumentů online. Knihu prosím přineste, my ji očipujeme, a druhý den si ji můžete objednat klasicky online v našem katalogu. Změna se netýká fondu z oddělení zahraničních knihoven. Děkujeme za [...]

 • Setkání pro knihovnu

  Vážení přátelé Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na veřejnou diskuzi o budoucí podobě naší knihovny. Zajímají nás Vaše názory a podněty k jejímu fungování. Diskuze, která bude trvat cca hodinu, se můžete zúčastnit 25. 11. 2021 od 11 nebo 17 hodin ve vzdělávacím centru SVK PK (Smetanovy sady 179/2). V případě zájmu potvrďte svoji účast [...]

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „vedoucí PR“. [...]

 • Změna umístění výpůjčního pultu

  Od 20. 9. 2021 se z technických důvodů (rekonstrukce prostor absenčních služeb) přesouvá výpůjční pult do prostoru internetové studovny (Internet Express). Děkujeme za [...]

 • Cambridgeské zkoušky v Anglické knihovně SVK PK

  Anglická knihovna SVK PK je regionálním administrátorem mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek. Zajišťujeme registraci a organizaci těchto zkoušek v Plzeňském kraji ve spolupráci s British Council v Praze. Otestujte si svou úroveň angličtiny online – chtěli byste složit zkoušku a nevíte si rady, na jakou úroveň se přihlásit? Zjistit to můžete jednoduše, když si zkusíte test, který pro vás [...]

 • Databáze přístupné z domova

  Přehled licencovaných zahraničních databází, do kterých můžete přistupovat z domova - Ebsco, ProQuest a Web of Science - naleznete na adrese https://svkpk.cz/eiz/. Login a heslo zadávejte stejné, jako do Vašeho konta v elektronickém katalogu [...]

 • Noviny a časopisy z celého světa

  dostupné z domova prostřednictvím vaší knihovny na adrese http://www.pressreader.com/ v databázi PressReader. Nabízen je například Die Presse, The Guardian, Elle, Le Figaro, The Washington Post a mnohé další. [...]

 • Rukopisy z fondu knihovny volně na internetu

  Rukopisy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jsou volně dostupné v digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM. Český jednohlasý rorátník [rukopis]. – [Čechy, konec 16. st.]. – 126 l. ; 19,3 cm Nový zákon lnářský. Bible. N.Z. Česky. Druhá redakce [rukopis]. – [Čechy, první pol. 15. st.]. – 164 l. zach.-def. ; 6° (11,5 cm) Sermones de tempore et de sanctis [rukopis]. – [Čechy, 15. st.]. – [...]

18

Knižní novinky

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu