Božena Němcová

Božena Němcová podle fotografie z roku 1852. In: PLESKAČ, Karel. V Ratibořickém „Údolí Babiččině“: k výročí stých narozenin Boženy Němcové. Český svět. 1919-1920, roč. 16, č. 21/22 (05.02.1920), s. [5].

Božena Němcová

(4. února 1820, Vídeň – 21. ledna 1862, Praha-Nové Město)

Spisovatelka, představitelka pozdního romantismu a raného realismu. Rozená Barbora Novotná, později Panklová. Datum narození a původ autorky není dosud objasněn. Autorka povídek a kratších próz zveřejňovaných v časopisech (Kwěty, Česká wčela, Světozor aj.), novinách, almanaších, a románů Babička a Pohorská vesnice. Autorka a sběratelka slovanské, zejména chodské a slovenské, slovesnosti.

Díky svému manželovi Josefu Němcovi, komisaři finanční stráže a vlastenci, se rodina v letech 1837 až 1850 často stěhovala. Od roku 1850 zakotvila trvale v Praze a ještě třikrát, a to v letech 1851, 1852 a 1855, podnikla Němcová cesty na Slovensko. V letech 1845–1847 pobývala v Domažlicích, v následujícím období 1847–1848 ve Všerubech (Neumark) v okrese Domažlice. Do Domažlic se přistěhovala 20. září 1845 a zapisovala vše: pohádky, pověsti, písničky, říkadla a přísloví, lidové obyčeje a zvyky. Seznamovala se intenzivně s místními obyvateli, na které působila osvětově a vlastenecky a pořádala výlety do okolních obcí Chrastavice, Milavče, Stanětice, Mrákov i dále od Klenčí pod Čerchovem až po Kdyni. Pobyt Němcové literárně ztvárnil v prvním díle chodské trilogie Paní komisarka Jindřich Šimon Baar (1923).

V Kwětech a České wčele publikovala Němcová v letech 1845 až 1846 Obrazy z okolí domažlického, dále Selskou svatbu v okolí domažlickém (Česká wčela 1846) a v následujících letech pak další krátké zprávy z kraje. Reálné postavy objevující se v Obrazech byly předobrazem těch literárních. Například o původu označení Psohlavci a o Kosinově „božímu soudu“ psala v čísle 46 České wčely na straně 183, popravu však umístila do Klatov a z Koziny učinila rychtáře.

Statek u Borů

Pohled do nádvoří statku „u Borů“ v Chrastavicích, jehož obyvatele Němcová popsala v Obrazech z okolí domažlického. In: LELEK, Josef. Božena Němcová. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1920, s. [55].

Hádanky, písně, popěvky a říkanky částečně anonymně publikovala v časopise Štěpnice v letech 1855–1861, zaříkací formule v Kwětech 1847, ne vše pochází z Domažlicka, některé jsou tzv. „národní“ bez určení původu a některé byly sebrané na Slovensku. Němcová okouzlena slovenským folklórem opustila české zdroje. Část etnografických poznámek a dojmů z domažlického kraje je uchována v bohaté korespondenci a zápiscích a byla publikována až posmrtně. Například Různořečí z okolí domažlického (Z Chodska a odjinud z Čech 1929) bylo uměle badateli sestaveno z dopisů psaných Němcovou básníku Františku Ladislavu Čelakovskému (Nymburk 27. července 1848), jazykovědci a literárnímu historikovi Aloisi Vojtěchu Šemberovi (5. listopadu 1851 a 11. prosince 1857) a z rukopisu Různořečí Domažlické, publikovaného prvně Čeňkem Zíbrtem v Českém lidu (1902/1903), v současné době uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Šembera v předmluvě ke svým Základům dialektologie československé (1864) uvedl toto: „S vlasteneckou laskavostí propůjčili mi svých hojných sbírek slov a zvláštností mluvnických na cestách po Čechách učiněných […] paní Božena Němcová, bohužel příliš časně literatuře naší odňatá, podala mi platné příspěvky z krajiny Domažlické, Polenské a Náchodské.

Český svět
VAVROUŠEK, B. Dům, v němž v Domažlicích bydlela Božena Němcová. In: PLESKAČ, Karel. V Ratibořickém „Údolí Babiččině“: k výročí stých narozenin Boženy Němcové. Český svět. 1919-1920, roč. 16, č. 21/22 (05.02.1920), s. [16].
Hra na Marii neboli na řimbabu
B. N. [= NĚMCOVÁ, Božena]. Hra na Marii neboli na řimbabu: (z okolí Domažlického). Štěpnice. 1857, roč. 3, č. 6, s. 82. ISSN 2533‑4212.
Koleda vánoční
N. B. [= NĚMCOVÁ, Božena]. Koleda vánoční: (z okolí Domažlického): zábavky dětské: a) písně a říkání: v Čechách. Štěpnice. 1857, roč. 3, č. 1, s. 2. ISSN 2533‑4212.

Chodsko bylo Němcové inspirací zejména pro vlastní literární tvorbu, do níž patřily povídky Domácí nemoc (Česká wčela 1846), částečně Dlouhá noc (Česká wčela 1846), Karla (Perly české 1855) z chodské vesnice Stráž a Pomněnka šlechetné duše, též Rozárka (Poutník z Prahy asi 1854) a román Pohorská vesnice (1856). Pohádky, v 19. století také báchorky, zřejmě začala Němcová psát z popudu svého okolí a vliv na ni měla i tehdy vydávaná díla, zejména Josefa Kajetána Tyla a Karla Jaromíra Erbena. První tři, motivem zřejmě z rodného Ratibořicka, byly otištěny v České wčele (1844). Knižně je od roku 1845 vydával Jaroslav Pospíšil. První dva svazky báchorek obsahují vesměs umělé texty inspirované vlastní četbou zahraničních pověstí a vzpomínkami na dětství, od třetího svazku Němcová v některých z nich zpracovala pověsti, pohádky a anekdoty vyslechnuté od prostého lidu. V dopise F. L. Čelakovskému z 27. července 1848 přiznává, že „pohádky, které jsem od Buláků slyšela, jsou“:

O chytré princezně (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek III. W Praze: Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila, 1846, s. 100–110).
Čertůw šwagr (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek IV. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 86–107).
Kdo je hloupější? (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek IV. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 108–111).
Chytrá horákyně (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek IV. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 112–121).
Strejček Příhoda (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek IV. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 122–124).
O kocouru, kohoutu a kose (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek V. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 47–56).
Anděl strážce (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VI. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1847, s. 14–39).
Půjčka za oplátku (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VI. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1847, s. 116–120).
O hloupém Honzovi (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VI. Praha: Jar. Pospíšil, 1847, s. 121–128).

Z okolí Domažlického je také tato:

Chodský námět, jak uvedla sama autorka ve svých rukopisech a poznámkách, mají také tyto pohádky:

Noční stráž (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek III. W Praze: Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila, 1846, s. 88–99).
Čert a Káča (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek III. W Praze: Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila, 1846, s. 111–120).
Selka a Honza (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek V. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1846, s. 123–125).
Sedlák milostpánem (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek V. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1946, s. 126–127).
Alabastrová ručička (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VI. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila 1847, s. 3–13).
O neposlušných kozlatech (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 83–84).
O koze (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila 1848, s. 85–87).
O Pánu Bohu I–X. (Slovenské pohádky. Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Kraje a lesy ve Zvolensku. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1863, s. 7–21. Sebrané spisy, díl VIII).

Chodský původ by mohly mít také báchorky:

Chytrost nejsou čáry (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 45–49).
Tři rady (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 49–54).
Jak se učil Honzík latinsky (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 73–77).
Kdo snědl holoubátka? (Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 78–80).

Výběr z díla

Obrazy z okolí domažlického: z přátelských dopisů: I–VIKwěty. 1845, roč. 12, č. 143 (29.11.1845), s. 576 až č. 150 (16.12.1845), s. 603. ISSN 1801-3007.
Obrazy z okolí Domažlického. Česká wčela. 1846, roč. 1846, č. 25 (27.03.1846), s. 99 až č. 64 (11.08.1846), s. 255–256. ISSN 1801-3449.
Obrázek wesnický. Česká wčela. 1847, roč. 1847, č. 16 (23.02.1847), s. [61]–62, č. 17 (26.02.1847),s. 66–67, č. 18 (02.03.1847), s. 70–71. ISSN 1801-3449.
Obrázek z okolí Domažlického. Česká wčela. 1847, roč. 1847, č. 19 (05.03.1847), s. 75–76, č. 20 (09.03.1847), s. 77. ISSN 1801-3449.
Obrazy z okolí Domažlického: I–X. In: Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1862, s. [22]–65. Sebrané spisy, díl III, sešit I.

Jednotlivé články psané formou dopisů byly souborně poprvé vydány jako Obrazy z okolí Domažlického ve sbírce Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém roku 1862.

Ukázka

»Lid zde místo Češka říká Čechyně. Češka prý se mluwí jen u Prahy. Národních powídek je zde weliké množstwí. Nejoblíbenější jsou krátké wtipné a směšné anekdoty, o nichž se myslí, že se w skutku přihodily; starší báchorky, třeba sebe básničtější, nejsou w takowé wážnosti. W každé z oněch je wychytralý sedlák nebo selka, hloupý pán nebo wtipné dorážení na hloupé sousedy, Bawory a jiné Němce. Jak se časy mění. W powídkách powažuje se lid za nejchytřejší, a w skutečnosti drží se za hloupého, ač by se to wšem říci nesmělo.
Jeden sedlák měl býti rychtářem. I ptá se ho předstawený, má-li k tomu také dost rozumu. „Wždyť wy ho tady máte na zbyt, můžete mně ho trochu přenechat“, odpowěděl sedlák. – Když jsou ty powěsti napsané, nezdají se wám už tak směšné, jako když člowěk poslouchá, jak je odzpěwují; to je něco zwláštního a wše jinák wypadá, než když se to obyčejným hlasem powídá.
Slowíčka no a nu jsou silně w užíwání.
K nejoblíbenějším procházkám náleží cesta do Chrastawic. Tam jsme šli na poswícení. Přijali nás s prawou hostinností a s upřímnou twáří. Sotwa jsme dosedli, otočila se hospodyně a přinesla koláč. 
[…] Mezi jídlem howořili jsme s hospodářem. Je to muž chytrý a zdrawého rozumu […]. My se ho ptali, zda-li přece něco wí o swých předcích, ale o těch newěděl ani co by se za nehet wlezlo. Byl rád, když slyšel, že mu historii půjčíme.« […]

NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického: z přátelských dopisů: IV. Kwěty. 1845, roč. 12, č. 146 (06.12.1845), s. 586. ISSN 1801-3007.

Obrázek z okolí Domažlického

NĚMCOVÁ, Božena. Obrázek z okolí Domažlického: (dokončení). Česká wčela. 1847, roč. 1847, č. 20 (09.03.1847), s. [77]. ISSN 1801-3449.

Národní Báchorky a Powěsti. W Praze: Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila, 1845–1848. 7 svazků. 

Ukázka

»O neposlušných kozlatech
Byla jedna koza, a ta koza měla čtyry kozlátka. Jedenkráte trefilo se, že musela sama někam odejít, snad na pastwu, i shromážila kozlátka okolo sebe a powídala: „Já musím, milé děti, někam odejít, a nechám wás tu na chwíli samotné. Wrátka zandám; ale to wám powídám, nikomu neotwírejte, dokud můj hlas neuslyšíte.“
Kozláta příslíbily poslušenstwí, matka zandala pewně wrátka a spokojem odešla.
Netrwalo to dlouho, přijde liška a začne wolat:
„Kozlátka, mé děťátka, otewřete waše wrátka, nesu wám plné kozičky mlíčka.“
Kozlátka poslouchaly, poslouchaly, ale potom odpowěděly: „Neotewřeme, to není naší maminky hlas, naše maminka má tenký hlásek.“
Liška se ale tím odbýt nedala. Za chwilku přišla zase a wolala tenčím hlasem: „Kozlátka, mé děťátka, otewřete waše wrátka, nesu wám plné kozičky mlíčka.“
Kozlátka poslouchaly, poslouchaly, ale potom odpowěděly: „I neotevřeme, to není naší maminky hlas, naše maminka má ještě tenčí hlásek.“
Liška poodešla, ale za chwilku wolala zase hlasem co mohla nejtenčím: „Kozlátka, mé děťátka, otewřete waše wrátka, nesu wám plné kozičky mlíčka.“
Kozlátka poslouchaly, ale nemohly tenkráte hlas matky rozeznat. Jedno řeklo: Je to hlas naší maminky; druhé: Není; třetí řeklo: Otewřeme; čtwrté: Neotewřeme. I nemohly se nikterak shodnout, co by měly dělat, až to přišlo posléz k pranici. Začaly se notně trkat a w samé horliwosti wyrazily wrátka. Tu liška mezi ně wběhla, a wšechny čtyry roztrhala.
«

NĚMCOVÁ, Božena. O neposlušných kozlatech. In: NĚMCOVÁ, Božena. Národní Báchorky a Powěsti. Swazek VII. W Praze: Tisk a sklad Jar. Pospíšila, 1848, s. 83–84.

Selská swatba w okolí Domažlickém. Česká wčela. 1846, roč. 1846, č. 1 (02.01.1846), s. 2–3, č. 2 (06.01.1846), s. 5–7, č. 3 (09.01.1846), s. 11–12. ISSN 1801-3449.
Selská svatba. In: Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1862, s. [5]–21. Sebrané spisy, díl III, sešit I.

Popis svatby Jiřího Konopy (švagra chrastavického rychtáře Jana Bora) se zámožnou Kačenkou Krčmovou z Chrastavic. Svatbu Němcové podrobně vylíčila Dorla (Dodla) Konopová, sestra Jiřího, provdaná za Petra Sloupa z Milavče ze dvora „u Ševčíků“. Knižně poprvé vydáno roku 1862 ve sbírce Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém.

Ukázka

Selská swatba w okolí Domažlickém

NĚMCOVÁ, Božena. Selská swatba w okolí Domažlickém. Česká wčela. 1846, roč. 1846, č. 1 (02.01.1846), s. 2. ISSN 1801-3449.

Domácí nemoc: (obrázky z nynějšího českého žiwota). Česká wčela. 1846, roč. 1846, č. 48 (16.06.1846), s. [189]–191. ISSN 1801-3449.
Domácí nemoc. In: Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1862, s. [66]–73. Sebrané spisy, díl III, sešit I.

Povídka o touze po domově a rodné české řeči ve vyprávění domažlické dívky Aničky, pobývající dva měsíce u strýce ve Vídni. Předobrazem Němcové byla Hana, dcera hospodáře z Bořic u Zahořan. Povídka byla poprvé knižně vydána ve sbírce Selská svatba a Obrazy v okolí domažlickém roku 1862.

Ukázka

»Sedíme s Aničkou samy dwě, a rozmlauwáme. Já powídám o swé krásné otčině, o zpomínkách z mého mládí, o rodičích, a jak se jim nyní w cizině stýská.
„Wěřím ráda,“ praví Anička, „já wím co to je, když se po domowu zasteskne.“
„Byla ste již někdy z domowa?“ ptám se.
„Před šesti lety přes dwa měsíce we Wídni u strýčka, který je tam již osmadwacet let učitelem
[…]. Matka nemohla, poslala tedy tenkráte mne, a byla tomu ráda, že se něčemu naučím, a přitom také trochu té němčiny pochytím. Ale já tam nemohla wydržet“.
„A proč? Wedlo se wám tam zle?“
„Když si teď na tu dobu zpomenu, mrzím se sama na sebe, že jsem byla tak hlaupá, a nezůstala tam; mohla jsem nyní něco wíce umět. Ale tenkráte bych byla umřela! Když jsem do Wídně přijela, bylo mi hnedle auzko, jak jsem widěla tu hromadu domů, to běhání lidu, ten hluk a powyk; tu chwíli byla bych se raději zase k Domažlicům obrátila. 
[…] Strýček přišel ze školy, srdečně mne uwítal. Ačkoli mluwil špatně česky, já na to nedbala, jen když mluwil česky. Ptal se mne, umím-li německy?
„Já že ne.“
„No milá holka, to se musíš učit, sice bude s tebau zle. Od dnešního dne nebudu s tebau jinak rozpráwět, a tak se nejsnáze naučíš. Nauze tě dožene, to bude nejlepší Sprachmeister.“
Nyní mi nastaly smutné dni. Do půl dne i od půl dne chodila jsem k jedné paní do šití; tam byly samé Němkyně, já jim nerozuměla, ony mně ne, a tak jsem seděla jako pěna. Doma to bylo zase tak! Jak těžko mi to přicházelo, a jak dlauho to trwalo, než jsem se těm nejobyčejnějším a nejpotřebnějším slowům naučila! A co jsem slzí wylila, to Bůh sám wí! Strýček mne wodíwal tu i tam, k Sperlowi do sálu, do pěkných zahrad, také do diwadla, ale mne nic netěšilo; milejší nade wše by mi býwalo, kdybych byla mohla být doma, a s kamarádkami jít k sw. Wawřinci, anebo do Petrowic na smetanu. W jedné zahradě kterak se procházíme, zaslechnu české slowo „Pojďme bratře.“ Jako by do mne střelil, wytrhnu se strýčkowi z ruky a chci tam běžet, ale on mně zakřikl: Dums mádl dós šikt si nit! Musela jsem u něho zůstat, ale mnohokráte ohlídla jsem se ještě po towaryšcích, kteří mne třemi slowy tak potěšili.
Opuštěná, jako bych sama na swětě stála, majíc w oškliwosti wšecky radowánky, byla jsem nejraději, když tetička odešla, a já sama doma zůstala. Tu jsem si otewřela okno na dwůr, howořila sama k sobě, a zpíwala.
« […]

NĚMCOVÁ, Božena. Domácí nemoc: (obrázky z nynějšího českého žiwota). Česká wčela. 1846, roč. 1846, č. 48 (16.06.1846), s. [189]. ISSN 1801-3449.

Pomněnka sslechetné dusse. In: ŠTULC, Václav. Poutník z Prahy: kalendář katolický na obyčejný rok po Kristovu narození 1855. Ročník čtvrtý. Praha: Bedřich Stýblo, [1854?], s. 109–118.
Rozárka. In: Divá Bára. Rozárka. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1862, s. [59]–88. Sebrané spisy, díl II, sešit I.

Literárním předobrazem chudé, nemocné a hrbaté pletačky punčoch Rozárky byla Marie Šustrová z Domažlic, zvaná Trpaslice, která několikrát vyprávěla Němcové pohádky inspirované četbou laciných románů. Postava v povídce dostala jméno po její sestře Rozárii píšící krátké veršíky. Povídka byla poprvé knižně otištěna roku 1862 pod názvem Rozárka.

Ukázka

[…] »Když seděla mezi dětmi, zdálo se, že gest to také gen čtwerácké djtě. Ona se s nimi smála, i hrála, a té chwíle zmizel gj s twáře wssecken zármutek. […]
„A teď necháme dowáděnj, budeme pracowati a něco si powjdati,“ nawrhla dětem, a ty hned seděly na stoličkách okolo nj. – Ona měla w sobě celý poklad pohádek těch neykrásněgssich. Jedna byla k libosti gednoho, druhá ljbila se druhému: každého podělila něčjm. A gestli opakowala gednu, oblekla gi opět w giné a giné roucho, že se zdála dětem wždy nowá. Ptala gsem se gj gednou, gestli ge tak slýchá. – „Neslýchám. Gá sama nevjm, že se mi to wssecko tak w hlawě rodj. Gak by ale ginák býti mohlo? Wždyť mám takowou radost, že mne ty dětičky milugj, že celý den pomýssljm čím bych se gim zawděčila.“« […]

NĚMCOVÁ, Božena. Pomněnka sslechetné dusse. In: ŠTULC, Václav. Poutník z Prahy: kalendář katolický na obyčejný rok po Kristovu narození 1855. Ročník čtvrtý. Praha: Bedřich Stýblo, [1854?], s. 111.

Karla: obrázek z okolí Domažlického. In: Perly české. Spořádal Ant. Jarosl. Vrťátko. Praha:Sbor Musea království Českého, 1855, s. 115–170.
Karla. In: Karla. Ďarmoty. Litomyšl a Praha: Antonín Augusta, 1862, s. 95–151. Sebrané spisy, díl II, sešit II.

Poprvé byl příběh Markyty Drahoňové ze Stráže, vdovy po vojákovi, a jejího syna Karla vydávaného za dceru Karlu, otištěn ve sborníku Perly české roku 1855, knižní vydání je z roku 1862.

Ukázka

[…] »„Jak se jmenuje vaše vesnice?“ zeptal se důstojník.
„Chodovo, vzácný pane oficír,” odpověděl ochotně starý blíže stojící sedlák, pozvedna zdvořile červenou, kůží obšitou čepici.
„A ta dolení s tím zámkem?“
„Je Trhanovo, vzácný pane. Dále je Hújezdo, a hyn tam jsú Domažlice,“ začal starý sedlák vykládat, ukazuje přitom dřevěnou dýmkou, z které byl kouřil, sem a tam. „V pravo od Domažlic vidíte na vrchu kostel; to je vrch sv. Vavřince, my tam hale říkáme na Veselé hoře. Pod Veselú horú je les Runít, za Runítem vesnice Stráž, za Stráží vrch Salka, za Salkú vesnice Pažežnice, tak to jde vrch za vrchem, vesnice za vesnicí.“
„Ze Stráže jsem já a tuhle kmota Markyta,“ vpadl mu do řeči vousáč, hladě si kníry.
„Nu, co škodí,“ kývnul hlavou starý.
Jiný hospodář se ale hned ptal: „Kterés ty rodiny syn?“
„Bartovic,“ odpověděl voják; vztýčiv pak hrdě týl, obráti se k důstojníku řka: „S dovolením – tentononc – pane nadporučíku, za starodávna užívali naši předkové, Chodové, aneb jak jim také přezdívali, Psohlavci, velkých práv. Měli svůj prapor, svého heitmana, a byli všickni svobodníci. Tam, co je naše vesnice, byla hlavní stráž, a proto se podnes u nás říká na Stráži.“
„Tak to bulo*, tak,“ přisvědčil starý sedlák a vzdychl si.
 […]

* Odtud přezdívá se jim buláci.«

NĚMCOVÁ, Božena. Karla: obrázek z okolí Domažlického. In: Perly české. Praha: Sbor Musea království Českého, 1855, s. 118–119, 168.

Pohorská vesnice: povídka ze života lidu venkovského: I. Praha: Kat. Jeřábková, 1856.
Pohorská vesnice: povídka ze života lidu venkovského: II. Praha: Kat. Jeřábková, 1856.

Ve své době ceněném románu o prostých obyvatelích šumavské vesnice autorka v postavě hraběte Hanuše Březenského zobrazila skutečnou postavu filantropa a vlastence Jana Nepomuka Karla hraběte Krakowského z Kolowrat (zvaného Hanuš), majitele mj. tvrze v Hradišti (na okraji Blovic u Plzně) a zámků v Merklíně a Březnici v letech 1824–1872. Románový slepý Józa, syn léčitelky Báby, byl napsán podle nadaného a vlastenecky smýšlejícího Jana Konopy z Mrákova (do roku 1880 Mrdákov, okres Domažlice) zvaného Hondza Kubuc, synovce místního rychtáře.

Ukázka

[…] »„Pote, slečinko, se mnú, něco vám hukážu,” pokývla Dorla slečně, vzala koš zpod lavice a obě vyšly ze dveří. […] odhodila petlici při dveřích u chlíva, vedouc slečnu za sebou. […] sáhla na přidělané ve zdi prkénko, […] a sundala hrnéček, v němž byla kvetoucí haluz višňová.
„I ta je krásna, kdo ti ji dal?“ zvolala slečna.
„Sama som ji vypěstovala. Na svatů Barboru huřízne si dívče – když je huž tak velké jako já – višnovú neb křesňovú větvičku, dá do vody na teplé místo – nejlépe do chlíva –tu nejtepleji, – ob den dává čerstvú vodu ha na vánoce vykvete.“ „A k čemu to děláte?“
„Ty větvičky nesú si děvčata na půlnoční za šněrovačkú, ha který chlapec ji chapne, za toho muší jít.“
„A jak kdyby ji uchopil, za kterého by neměla vůli jít?“
„Vůli nevůli, to ji hani Pánbůh nepomůže,“ pokrčilo děvče ramenem, usmálo se, postavilo hrneček na prkénko, skočivši se stoličky, sbíralo rychle krákorky.
„A k čemu si to děláte zbytečných starostí a strachů?“
„Všechny moje vrstovnice pěstují si prútky, proč by já se stranila? – Bába říká, co má člověka potrefiť, že ho potrefí, kdyby se rukoma, nohoma zpíral,“ pravila Dorla, zavírajíc za sebou chlív.
„Ale zejtra mi povíš, kdo tobě větvičku vzal?“ ptala se slečna, těsněji odívku kolem těla vinouc.
„Toť víte, slečinko, že vám všecičko povím,“ přisvědčila Dorla.
V tom se bába vyhrnula ze dveří v dlouhém po kolena kožichu, potáhnutém hnědým suknem, v zadu otevřeném. Bába zachovávala přísloví: Do sv. Ducha nespúštěj se kožicha, a po sv. Duchu přidrž se kožichu. Na hlavě měla plenu, na prsou – pod šněrovačkou malou podušku, krk holý. Sukni černou jen jedinou, modrou zástěru, červené punčochy a střevíce s okovanými špalíčky. Okolo těla široký kožený pás, vyšívaný hedvábím a zlatými nitěmi, jako staré bulky* nosívaly. Pod zástěrou bylo vidět veliký kapsář, v němž bylo bůh ví čeho.
„No, dívčí, dej pozor na oheň, já záhy se vrátím,“ napomenula vnučku, pak vyšly se slečnou ze vrátek, a vklouznuvše malými dvířkami do panské ohrady, pospíchali zahradní cestkou přímo k zámku. 
[…]

* Od slova bul (byl) přezdívá se v okolí Domažlickém sedlákům buláci a selkám bulky.«

NĚMCOVÁ, Božena. Pohorská vesnice: povídka ze života lidu venkovského: I. Praha: Kat. Jeřábková, 1856, s. 8–11.

© Copyright 2023 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje