Josef Rank

Josef Rank. In: RANK, Josef. Aus dem Böhmer-walde und Volkskundliche Beiträge aus Ranks übrigen Werken. Neu herausgegeben Karl Wagner. Prag: F. G. Calve, k. u. k. Hof- u. Universitäts-Buchhändler, 1917, s. [Ia], frontispis.

Josef Rank

(10. června 1816, Chalupy – 29. března 1896, Vídeň)

Spisovatel, novinář a politik. Autor povídek a románů, z nichž část se týkala rodné Šumavy a několika dramatických děl. Od roku 1840 publikoval v novinách a časopisech sérii článků (Österreichische Morgenblatt 1840–1841, Freihasen 1842, Sonntagsblätter 1842, Ost und West 1842, Lebensbilder aus Österreich 1843, Thalia 1843) popisujících detailně život šumavských Němců na panství Kout, která byla posléze pod názvem Aus dem Böhmerwalde vydána v Lipsku roku 1843. Autor shrnul zvyky, obyčeje, kroje, lidovou slovesnost včetně malého zpěvníku, ekonomické aktivity i vztah Němců k českým sousedům a doplnil je několika žánrovými povídkami. V německém prostředí bylo dílo uvítáno, v českém budilo převážně rozpaky svým nacionálním zaměřením. Další povídky dějově zasazené do šumavského regionu ve sbírkách Neue Geschichten aus dem Böhmerwalde (1847) nebo Weissdornblüthen aus dem Böhmerwälder und Wiener Volksleben (1848) již nedosahují úrovně autorovy prvotiny a řadí se k průměrným sentimentálně moralizujícím prózám oblíbeným v 19. století. Sbírka Aus dem Böhmerwalde nebyla přeložena do českého jazyka. Autor pseudonym J. K. Willibald.

Aus dem Böhmerwalde
RANK, Josef. Aus dem Böhmerwalde.
Leipzig: Verlag von Wilhelm Einhorn, 1843.
Neue Geschichten aus dem Böhmer-walde
RANK, Josef. Neue Geschichten aus dem Böhmer-walde. Leipzig: Bei Friedrich Volckmar, Wien: Bei Tendler& Comp., 1847.

Výběr z díla

Aus dem Böhmerwalde. Leipzig: Verlag von Wilhelm Einhorn, 1843.

Ukázka

Aus dem Böhmerwalde

RANK, Josef. Aus dem Böhmerwalde. Leipzig: Verlag von Wilhelm Einhorn, 1843, s. [273].

© Copyright 2023 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje