Akce

Zobrazit: výpiskalendář

SprechStunde

Konverzace v němčině s rodilým mluvčím pro každého.

Informace pod lupou – ověřovací dílna

Zveme vás na náš nový workshop, na němž se pravidelně každý měsíc budeme zabývat technikami ověřování informací a tréninkem jejich použití na konkrétních případech. Na připravených počítačích budeme s pomocí internetu například pátrat po původu fotografií, hledat konkrétní místo na mapě či ověřovat fakta a hledat jejich zdroje. Věnovat se budeme i analýze konkrétního mediálního sdělení, abychom mu dokázali správně porozumět. […]

Představení ideové studie revitalizace budovy SVK PK

Na proměňující se požadavky na roli knihoven v současném světě reaguje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ideovým návrhem budoucí proměny své historické budovy. Studii představí ředitel SVK PK Daniel Bechný a architekt Martin Kožnar z ateliéru Architektura srdcem. Do následné diskuse se zapojí také architekt David Vávra, autor projektu městské knihovny v Hradci Králové. Debata nad stávající a možnou podobou knihovny se […]

Kafka v kostce Nicolase Mahlera

Pro rok 2024, kdy si připomínáme Kafkovo výročí, vytvořil Goethe-Institut ve spolupráci s Literaturhaus Stuttgart výstavu plakátů Kafka v kostce. Výstava vychází z komiksového životopisu Komplett Kafka od Nicolase Mahlera a za její koncepcí stojí Literaturhaus Stuttgart. Franz Kafka nepsal pouze prózu, ale také vášnivě kreslil. Kreslení mu kdysi přinášelo „větší uspokojení než cokoli jiného“. Co tedy může být […]

Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročníku ZŠ, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština

Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, v komunikaci s učiteli a rodiči, motivace ke čtení a vzdělávání.

French Open

Konverzace s rodilým mluvčím pro každého.

Obrazobraní – Orbis Pictus | Vernisáž

Výstava výtvarných prací studentek a studentů katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU má za cíl prezentovat rozmanité přístupy a metody práce se základními formami zobrazování, navazující na tradici českého a světového moderního umění a reflektující soudobé tendence. Ústředním těžištěm tohoto způsobu myšlení je obraz provedený v klasických výtvarných disciplínách kresby, malby a grafiky. Výrazové prostředky, které si studenti postupně osvojují, […]

Romanian Open

Konverzace v rumunštině s rodilým mluvčím pro každého.

Español para padres y niños | Španělština pro rodiče a děti

Hodina španělštiny otevřená všem rodičům a dětem, kteří se chtějí hravou formou vzdělávat ve španělštině.

Español para padres y niños | Španělština pro rodiče a děti

Hodina španělštiny otevřená všem rodičům a dětem, kteří se chtějí hravou formou vzdělávat ve španělštině.

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu