Akce

Zobrazit: výpiskalendář

Spanish Open

Otevřené hodiny španělštiny s rodilou mluvčí

Den mrtvých | Día de Muertos

Mexická oslava na počest zemřelých. Lidé věřili, že jednou do roka se mrtví vracejí na zem, jen tak, trochu si popovídat se svými příbuznými a přáteli, a proto pro ně tolik netruchlili. Připravují předem pro své zemřelé (i živé) bohaté pohoštění. Jeho součástí jsou například malé cukrové lebky nebo sladký chléb s ruličkami těsta, připomínajícími kosti. Připravují se též […]

Alles auf Zucker

videosál – promítání filmu

Den mrtvých | Día de Muertos

Mexická oslava na počest zemřelých. Lidé věřili, že jednou do roka se mrtví vracejí na zem, jen tak, trochu si popovídat se svými příbuznými a přáteli, a proto pro ně tolik netruchlili. Připravují předem pro své zemřelé (i živé) bohaté pohoštění. Jeho součástí jsou například malé cukrové lebky nebo sladký chléb s ruličkami těsta, připomínajícími kosti. Připravují se též […]

Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?

Dvojjazyčná výstava (česko-německá) představuje dvanáct osobností, narozených v dnešní České republice, patřící ale k německojazyčnému kulturnímu životu 19. a 20. století v Čechách a na Moravě. Většina jmen jsou v německy mluvícím a středoevropském regionu pojmem, některá jsou známa méně. Akci pořádá České centrum Mnichov ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera.

Christian Rühmkorf

(Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer Prag) Das deutsch-tschechische Wirtschaftstandem – ein Erfolgsmodell Cyklus přednášek, Katedra germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni

Týden vědy a techniky AV ČR

1) Forenzní antropologie přednášející: kpt. Mgr. Josef Duda,  Kriminalistický ústav, Policie ČR Plzeň 6. listopadu 2018 od 17.00 hodin Studijní a vědecká knihovna, 1. patro Forenzní antropologie je v kriminalistické praxi využívána již více než 100 let. Za tu dobu prodělala řadu změn jak po stránce metodologické a instrumentální, tak i obsahové. Laickou veřejností je antropologie stále spojována především s analýzou kosterních pozůstatků […]

Československé legie v letech 1914-1918

Přednáší Mgr. František Trávníček. Téma je zaměřené na vznik prvních jednotek složených z Čechů a Slováků – Roty Nazdar a České Družiny, které však bojovaly v rámci francouzské a ruské armády. Poté od roku 1916 na vznik již československých vojenských jednotek v Rusku, 1917 ve Francii a 1918 v Itálii.

Wozu eine Bayerische Literaturgeschichte?

prof. Dr. Klaus Wolf – přednáška 16:40–18:10

M. Diaconu: Grenzen im Denken Europas

v němčině

Kde nás najdete

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje logo

Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

e-mail svk@svkpk.cz

telefon +420 377 306 911,
+420 377 224 249

fax +420 377 325 478

IČO 00078077

zřizovatel

Buďte informováni včas

Hledání
Change language
Menu