Služby

Rešeršní služby

 • zpracování seznamů článků, statí, publikací, patentů apod. k danému tématu z tištěných a elektronických zdrojů informací
  • elektronické rešerše (výstupy z počítače) – doba zpracování – na počkání
  • kombinované rešerše (zpracování na základě lístkových katalogů, tištěných bibliografií, přímé excerpce periodik, sborníků a dalších informačních zdrojů) – doba zpracování – dle dohody. Kombinované rešerše je možné objednat osobně, poštou, faxem s využitím níže uvedeného tiskopisu. Je třeba vyplnit všechny požadované údaje včetně vlastnoručního podpisu. Placená služba – viz ceník služeb

Regionální informace

 • zpracování bibliografických a faktografických dotazů týkajících se dění v západních Čechách v minulosti i současnosti
 • zpracování rešerší speciální studovnou
 • prezenční výpůjčky regionálních dokumentů z fondu knihovny
 • prezenční výpůjčky z příruční knihovny pracoviště
 • prezenční výpůjčky regionálních periodik za poslední dva roky z příruční knihovny regionální bibliografie
 • konzultace

Regionální patentové centrum

 • Prezenční výpůjčky patentové literatury
  • úplný fond českých a československých patentových spisů a autorských osvědčení, doprovodná literatura (věstníky, třídníky, odborné monografie …)
 • Zpracování informativních rešerší z fondu českých patentových spisů SVK PK a z online databází. Tyto rešerše nenahrazují práci specialistů pro oblast průmyslově právní ochrany
 • Kopírování patentových spisů
  • prezenčně
  • zasílání kopií podle požadavku uživatele
 • Prezentace a zpřístupnění databází Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
 • Informace a konzultace
  • ochrana průmyslového vlastnictví, metodika zpracování rešerší
  • exkurze a přednášky pro studenty (na objednávku)

Ostatní služby

 • veřejný internet – bibliografické a faktografické informace prostřednictvím služeb WWW. Veřejný internet se řídí pravidly pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v SVK PK (viz čl. 13 Knihovního řádu Pravidla pro používání výpočetní techniky s přístupem na internet a k elektronickým informačním zdrojům)
 • referenční služby odkaz nebo zprostředkování služeb, zdrojů jiných informačních institucí
 • konzultační služby odborné poradenství při zpracování témat (vyhledání informačních zdrojů)
 • přístup k:
 • prezenční půjčování z příruční knihovny
 • prezenční půjčování dokumentů z fondu knihovny
 • kopírovací služby do 10 stran rozsahu samoobslužně; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografické dílně, včetně formátu A3
 • prezenční poslech LP, CD i DVD s klasickou, ale i populární hudbou a mluveným slovem

Zdroje

Ke stažení

Fotogalerie