Německá knihovna Goethe-Institutu byla otevřena 5. 11. 1998.

Německá knihovna v Plzni, partnerská knihovna Goethe-Institutu, společně s Anglickou, Rakouskou a Románskou knihovnou je součástí oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Goethe-Institut se podílel na zřízení knihovny a poskytl počáteční fond, který Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje dlouhodobě propůjčil. V současnosti je knihovní fond NK v Plzni i nadále průběžně doplňován ze zdrojů Goethe-Institutu v Praze. Knihovna je samostatným pracovištěm Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která ji provozuje. Veškerý fond NK lze vyhledat v elektronickém katalogu a veškeré služby se řídí Knihovním řádem SVK PK.

Přihlášky a vydávání čtenářského průkazu v budově SVK Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, ve vstupní hale v otevírací době.

Fond Německé knihovny SVK PK

 

Služby

Německá knihovna nabízí kromě standardních knihovnických služeb, k nimž patří absenční a prezenční výpůjčky, i využití technických zařízení, která jsou uživatelům k dispozici:

  • přehrávače k prezenčnímu shlédnutí filmů
  • audiotechnika k poslechu audioknih a hudby
  • informace o jazykových zkouškách a kurzech Goethe-Institutu
  • ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha organizujeme v naší knihovně výstavy, promítání filmů nebo autorská čtení
  • pronájem videosálu – ceník

V rámci prezenčních služeb mohou uživatelé dále využít:

  • přístup na internet
  • přístup do katalogu Německé knihovny
  • kopírovací služby
  • informační servis
  • databáze zahraniční

Tyto prezenční služby poskytujeme v klidném a komorním prostředí historické budovy, kde můžete strávit příjemnou dobu nad denním tiskem či knihou.

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: + 420 377 237 356.

Goethe-Institut

Goethe-Institut je největší organizací, která propaguje německou kulturu a jazyk v zahraničí. Provozuje 159 kulturních institutů v 98 zemích světa. Tyto instituty připravují kulturní programy, pořádají kurzy německého jazyka, podporují učitele, univerzity a úřady při zajišťování výuky němčiny a nabízejí aktuální informace o Německu. Certifikáty udělené na základě zkoušek G.I. jsou celosvětově uznávaným dokladem o znalostech německého jazyka.

Více informací o Goethe-Institutu Tschechien a také aktuální články o politickém a kulturním dění, společnosti, vědě a vzdělávání v Německu naleznete na www.goethe.de.