Rakouská knihovna byla otevřena 6. 11. 1995 a je součástí oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Zároveň je jednou z osmi Rakouských knihoven v zahraničí v České republice. Knihovní fond je průběžně doplňován rakouským Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a zahraničí (Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres). Velmi úzce spolupracuje s Rakouským kulturním fórem v Praze. Veškerý fond RK lze vyhledat v elektronickém katalogu a veškeré služby se řídí Knihovním řádem SVK PK.

Čtenářské průkazy jsou stejné jako do jiných částí SVK PK. Vydávají se jen v budově SVK Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, ve vstupní hale v otevírací době.

Fond Rakouské knihovny SVK PK

 

Služby

Rakouská knihovna nabízí kromě standardních knihovnických služeb, k nimž patří absenční a prezenční výpůjčky, i další služby:

  • možnost prezenčního shlédnutí filmů na DVD
  • informace o mezinárodních jazykových zkouškách ÖSD
  • organizujeme výstavy, semináře, autorská čtení a další kulturní akce
  • přístup na Wi-Fi připojení
  • přístup do katalogu Rakouské knihovny
  • kopírovací služby
  • informační servis
  • tematické exkurze a prohlídky knihovny pro školní i zájmové skupiny
  • zahraniční databáze elektronických informačních zdrojů
  • pronájem videosálu – ceník

Tyto prezenční služby poskytujeme v klidném a komorním prostředí historické budovy, kde můžete strávit příjemnou dobu nad denním tiskem či knihou.

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: + 420 377 237 356.

Rakouské kulturní fórum

Rakouské kulturní fórum metodicky řídí rakouské knihovny v České republice, podporuje naše aktivity včetně rakouských lektorů, kteří působí na univerzitách.

Užitečné odkazy