• Smetanova síň – tč. v rekonstrukci, k dispozici bude v r. 2023
 • vzdělávací centrum (PC + dataprojektor), Smetanovy sady 179/2
 • přednášková síň v Německé a Rakouské knihovně SVK PK, nám. Republiky 105/12
 • přednášková síň v Anglické knihovně SVK PK, nám. Republiky 105/12
 • Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 105/12
 • konferenční sál Bory 17, Klatovská třída 2770/200k
 • 1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD, Smetanovy sady 179/2
 • 1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD, Smetanovy sady 179/2
 • 1. NP hlavní budovy – chodba JIH, Smetanovy sady 179/2
 • 1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD, Smetanovy sady 179/2
 • 1. NP hlavní budovy – chodba SEVER, Smetanovy sady 179/2
 • 2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD, Smetanovy sady 179/2
 • 2. NP hlavní budovy – chodba JIH, Smetanovy sady 179/2

Ceny pronájmů viz platný Ceník služeb SVK PK.
Objednávky: oddělení propagace a marketingu

 • hlavní budova – pro skupiny maximálně 30 osob starších 12 let zahrnuje exkurze informace o historii budovy, knihovny a výklad o knihovních službách včetně prohlídky jednotlivých veřejně přístupných pracovišť (výpůjční protokol, studovny, volný výběr) v hlavní budově a praktických ukázek hledání a objednávání v knihovním katalogu
  • objednávky exkurzí po hlavní budově:
 • pracoviště historických fondů – pro skupiny maximálně 15 osob starších 12 let obsahuje exkurze výklad o dějinách knihy a tisku s ukázkami
  • objednávky exkurzí na pracoviště historických fondů:
 • oddělení zahraničních knihoven – pro skupiny maximálně 30 osob zahrnuje exkurze prohlídku Anglické, Německé a Rakouské knihovny v Evropském domě, nám. Republiky 105/12 s výkladem o službách oddělení
  • objednávky exkurzí do oddělení zahraničních knihoven: