• Smetanova síň – t.č. v rekonstrukci, k dispozici bude ve 2. polovině r. 2019
  • Vzdělávací centrum
  • Přednášková síň v Německé a Rakouské knihovně
  • Galerie Evropského domu
  • Konferenční sál Bory

Ceny pronájmů viz platný Ceník služeb SVK PK.
Objednávky: oddělení propagace a marketingu

 

  • Hlavní budova – pro skupiny maximálně 30 osob starších 15 let zahrnuje exkurze informace o historii budovy, knihovny a výklad o knihovních službách včetně prohlídky jednotlivých veřejně přístupných pracovišť (výpůjční protokol, studovny, volný výběr) v hlavní budově a praktických ukázek hledání a objednávání v knihovním katalogu
  • objednávky exkurzí po hlavní budově:
  • Pracoviště historických fondů – pro skupiny maximálně 15 osob starších 15 let obsahuje exkurze výklad o dějinách knihy a tisku s ukázkami
  • objednávky exkurzí na Pracoviště historických fondů:
  • Oddělení zahraničních knihoven – pro skupiny maximálně 30 osob zahrnuje exkurze prohlídku Anglické, Německé a Rakouské knihovny v Evropském domě, nám. Republiky 12 s výkladem o službách oddělení
  • objednávky exkurzí do Oddělení zahraničních knihoven: