Služby

  • prezenční půjčování historických fondů a příruční knihovny pracoviště historických fondů
  • zodpovídání dotazů
  • příjem žádanek a evidenci jednotlivých návštěv v badatelské studovně zajišťují pracovnice všeobecné studovny
  • historické fondy není možné objednat prostřednictvím elektronického katalogu

Pracoviště historických fondů

Zabývá se zpracováním, uchováním a zpřístupňováním téměř 30 000 svazků, z toho je více než 600 rukopisů, 356 prvotisků a asi 17 000 starých tisků včetně deponátu knihovny františkánského kláštera v Plzni. Mimo výše zmíněné fondy spravuje část fondu bohemik vydaných do r. 1860 a evropských tisků do r. 1840, bibliofilie, grafiku a oddělení Plsnencia. Fondy ve správě pracoviště a jeho příruční knihovna jsou půjčovány pouze prezenčně v badatelské studovně. Na požádání jsou pořádány exkurze a zodpovídány dotazy.

(Exkurzi na téma dějin knižní kultury je možné objednat na dobu mezi 9. – 17. hodinou. Maximální počet účastníků může být 20 osob, při větším počtu je nutné účastníky rozdělit na dvě skupiny. Exkurze trvá cca 1 hodinu. Obsah je možné přizpůsobit požadavkům návštěvníků.)

Fotogalerie