Katalogy

Online katalog – elektronický katalog SVK PK

 • obsahuje záznamy všech typů dokumentů (knihy, časopisy, noviny, CD, CD-ROM, DVD, VHS, MC, LP) kromě českých technický norem a patentových dokumentů vydaných po r. 1990, starší dokumenty jsou zpracovávány postupně. V současné době zahrnuje více než polovinu knihovního fondu.
 • v „bázi pro vyhledávání“ jsou samostatně vyčleněny katalogy seriálů, volného výběru knih, e-seriálů, zahraničních knihoven a  všeobecné studovny
 • v sekci „Databáze“ je samostatně přístupná databáze regionálních časopiseckých článků a regionálních osobností
 • přístup online

Naskenovaný lístkový katalog SVK PK

 • naskenované lístky jmenného (generálního – GK) a muzejního katalogu (MK)
 • lístky jsou v jednotlivých zásuvkách řazeny abecedně podle autorů, pokud dokument nemá autora, tak podle názvů, podrobnější informace jsou u jednotlivých katalogů
 • používejte v případě, že dokument nenaleznete v elektronickém katalogu
 • přístup online

Centrální portál knihoven (Knihovny.cz)

 • jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv
 • umožňuje prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku
 • propojení identit z knihoven, v nichž je uživatel již registrován
 • nástroje pro správu oblíbených titulů, ukládání často používaných vyhledávacích dotazů
 • citace ve volitelných bibliografických standardech
 • sledování knižních trendů, čtenářské inspirace, komentáře uživatelů…
 • průběžně rozšiřovaná nabídka přístupu k neknihovním e-zdrojům
 • centrální index „Zahraniční zdroje“, který je cestou ke kvalitním vědeckým časopisům, oborovým databázím a dalším elektronickým zdrojům z celého světa
 • přístup online

Souborný katalog ČR (CASLIN)

 • katalog zpřístupňuje informace o fondech více než 380 českých knihoven. V současnosti obsahuje více než 6. mil. záznamů českých a zahraničních knih, časopisů a novin s informacemi o knihovnách, ve kterých je možné si dokument vypůjčit
 • bližší informace
 • přístup online

Souborný katalog veřejných knihoven (SKAT)

 • katalog zpřístupňuje informace o fondech veřejných knihoven Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
 • obsahuje záznamy převážně odborné literatury, téměř neobsahuje beletrii, poezii a divadelní hry s informacemi o knihovnách, ve kterých je možné si dokument vypůjčit
 • bližší informace
 • přístup online

Digitální knihovna

 • přístup do digitalizovaných regionálních dokumentů z fondu knihovny

Bližší informace

 • poskytujeme vzdálený přístup k dokumentům, u nichž vypršela ochrana autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)
 • přístup k autorsky chráněným dokumentům poskytujeme pouze v režimu pro čtení z prostor speciální studovny, všeobecné studovnyčítárny časopisů
 • elektronické kopie ani vzdálený přístup k autorsky chráněným dokumentům z licenčních důvodů neumožňujeme
 • papírové kopie z digitalizovaných dokumentů poskytujeme pouze v souladu s autorským zákonem; nabízíme papírové kopie do formátu A3, v případě, že je digitální faksimile barevná, poskytujeme i barevné tištěné kopie do formátu A3 (ceny dle platného ceníku SVK PK)
 • přístup – zde najdete plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu

Bližší informace

 • digitalizované plné texty autorsky chráněných dokumentů vydaných na území České republiky zařazených na seznam děl nedostupných na trhu
 • u knižních publikací je služba omezena na vydání před 20 a více lety, periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání
 • práva a povinnosti uživatele
 • přístup do digitalizovaných historických fondů nejen českých knihoven

Vybrané rukopisy z fondu SVK PK v Manuscriptoriu

 • volný přístup do regionálních digitalizovaných periodik z fondů dalších knihoven

Vybraná regionální periodika z fondů jiných knihoven

Databáze

Anopress – mediální databáze

 • plné texty z tuzemských tištěných celostátních a regionálních deníků, časopisů (více než 600 titulů) s archivem od roku 1996 a denní aktualizací
 • není dovoleno pořizovat elektronické kopie včetně zasílání e-mailem a vystavování na web
 • bližší informace
 • přístup

ASPI – automatizovaný systém právních informací

 • plné texty českých zákonů od 19. století, odborné články s právní tematikou v plných textech, předpisy ministerstev, předpisy samosprávných celků – krajů, nálezy Ústavního soudu
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – speciální studovna
 • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme

Bibliomedica DVD – Bibliographia Medica Čechoslovaca

 • bibliografické záznamy článků, statí a monografií z oblasti zdravotnictví a příbuzných oborů
 • záznamy od r. 1976, aktualizace čtvrtletně
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – speciální studovna
 • vzdálený přístup z domova – volně přístupná databáze

Česká národní bibliografie DVD

ČSN Online

 • veškeré platné české technické normy (ČSN) a neplatné ČSN od roku 1996 ve formátu PDF
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – všeobecná studovna, speciální studovna
 • bez možnosti tisku
 • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme

EBSCOhost

 • databáze odborných článků a e-knih
 • společenské vědy, humanitní vědy, ekonomie, finance, management, přírodní vědy, technika, medicína – STM vědy
 • knihy jsou také přístupné z  katalogu knihovny
 • návody
 • přístup online

EZB Regensburg

JSTOR Public Library

PressReader / Library PressDisplay

 • online přístup do více než 54 000 novin a časopisů z 100 zemí v 60 jazycích za poslední 3 měsíce
 • možnost tisku, poslechu a překladu online
 • návody
 • přístup online

ProQuest Central

 • společenské a humanitní vědy, obchod, ekonomie, management, přírodní vědy (zemědělství, biologie, životní prostředí atd.), technika, medicína
 • návody
 • přístup online

ProQuest Ebook Central

 • e-knihy z nakladatelství Karolinum převážně v českém jazyce, knihy jsou také přístupné z katalogu knihovny
 • Academic Complete Ebook Subscription – polytematická kolekce více než 224 000 odborných monografií
 • staženou knihu lze offline z počítače zkopírovat až do 5 dalších zařízení
 • tisknout lze většinou max. 60 stránek z jedné knihy
 • návody v jazyce nastavení rozhraní
 • přístup online

ANL: analytický rozpis periodik

 • informace o území bývalého Západočeského kraje bez omezení času, z oblasti kultury, vědy, zdravotnictví, politiky atd.
 • bibliografické záznamy článků a statí z regionálního tisku. Záznamy od roku 1992 do současnosti (starší záznamy ze sborníků výběrově) jsou dostupné prostřednictvím Báze článků SVK PK v online katalogu
 • databáze ANL navazuje na regionální kartotéky zpřístupněné ve speciální studovně, obsahující záznamy článků a statí z let 1978–1991
 • obory všeobecné, aktualizace průběžná, obsahové časové pokrytí neomezeně
 • přístup do databáze článků SVK PK v online katalogu

REOS: regionální osobnosti

 • Faktografická databáze obsahuje základní životopisné údaje, obory a místa působnosti, citace pramenů a další informace o významných osobnostech západních Čech, které se v regionu narodily, zemřely nebo zde působily
 • obory všeobecné, aktualizace průběžná, obsahové časové pokrytí neomezeně
 • přístup do databáze regionálních osobností SVK PK v online katalogu

Kalendárium osobností západních Čech

Z databáze je každoročně generováno Kalendárium osobností. Při zobrazení přehledu záznamů v jednotlivých měsících můžete použít tlačítko „Zpřesnit“ a zadat podrobnější dotaz.