Katalogy

Online katalog – elektronický katalog SVK PK

 • obsahuje záznamy všech typů dokumentů (knihy, časopisy, noviny, CD, CD-ROM, DVD, VHS, MC, LP) kromě českých technický norem a patentových dokumentů vydaných po r. 1990, starší dokumenty jsou zpracovávány postupně. V současné době zahrnuje více než polovinu knihovního fondu.
 • v „bázi pro vyhledávání“ jsou samostatně vyčleněny katalogy seriálů, volného výběru knih, e-seriálů, zahraničních knihoven, všeobecné studovny a hudebního kabinetu
 • v sekci „Databáze“ je samostatně přístupná databáze regionálních časopiseckých článků a regionálních osobností
 • přístup online

Naskenovaný lístkový katalog SVK PK

 • naskenované lístky jmenného (generálního – GK) a muzejního katalogu (MK)
 • lístky jsou v jednotlivých zásuvkách řazeny abecedně podle autorů, pokud dokument nemá autora, tak podle názvů, podrobnější informace jsou u jednotlivých katalogů
 • používejte v případě, že dokument nenaleznete v elektronickém katalogu
 • přístup online

Jednotná informační brána (JIB)

 • jedno místo a jedno vyhledávací rozhraní pro katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické a plnotextové databáze
 • snadné nalezení požadované knihy nebo článku ve 172 databázích, záznamy obsahují informaci o knihovně, ve které je možné si dokument vypůjčit
 • bližší informace
 • přístup online

Souborný katalog ČR (CASLIN)

 • katalog zpřístupňuje informace o fondech více než 380 českých knihoven. V současnosti obsahuje více než 6. mil. záznamů českých a zahraničních knih, časopisů a novin s informacemi o knihovnách, ve kterých je možné si dokument vypůjčit
 • bližší informace
 • přístup online

Souborný katalog veřejných knihoven (SKAT)

 • katalog zpřístupňuje informace o fondech veřejných knihoven Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
 • obsahuje záznamy převážně odborné literatury, téměř neobsahuje beletrii, poezii a divadelní hry s informacemi o knihovnách, ve kterých je možné si dokument vypůjčit
 • bližší informace
 • přístup online

Digitální knihovna

Tituly abecedně

Tituly jsou volně přístupné 101 let od vydání v digitální knihovně Kramerius SVK PK, ostatní roky jsou dostupné ve studovnách SVK PK. Pro přihlášení do NDK používejte stejné údaje jako pro vstup do katalogu SVK PK.

Tituly chronologicky

Tituly jsou volně přístupné 101 let od vydání v digitální knihovně Kramerius SVK PK, ostatní roky jsou dostupné ve studovnách SVK PK. Pro přihlášení do NDK používejte stejné údaje jako pro vstup do katalogu SVK PK.

Bližší informace

Byla dokončena první fáze digitalizace dalších 35 titulů regionálních novin z fondu knihovny. Konkrétně jde o tyto tituly:

Buffalo chips 1945, Cue Em 1945, Česká demokracie 1918–1919, Český kraj 1915–1919, Český směr 1919–1935, Český směr 1936–1940, Český venkov 1914, Český západ 1908–1939, Den 1948, Deník Plzeňska 1924–1930, Hlas Plzeňska 1928–1934, Náš cíl 1920–1924, Naše snahy 1921, Naše snahy 1898–1915, Naše snahy 1935–1936, Nová Plzeň 1889–1893, Nové Plzeňské noviny 1889–1893, Nový den 1945–1948, Plzeňské nezávislé listy 1899–1905, Plzeňské rozhledy 1903–1905, Plzeňský kraj 1907–1914, Plzeňský kraj 1919–1942, Plzeňský věstník 1897–1908, Plzeňský svět 1929–1930, Rokycansko 1968–1969, Směr 1909–1915, Stráž 1919–1920, Stráž českého západu 1945–1947, Svobodný směr 1945–1948, Tricolor times 1945, Týden 1921–1941, Večerní Plzeň 1968–1970, Věstník Ústředního národního výboru statutárního města Plzně a Okresního národního výboru Plzeň-venkov 1947–1949, Západočeský večerník 1938–1939, Zprávy Okresního národního výboru v Plzni 1945–1945

Hybridní snímkování dokumentů bylo realizováno v rámci projektu ICT služby technologického centra Plzeňského kraje – části I., III., IV. a V. Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernementu v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07231.

V následujících měsících bude navazovat zpracování digitálních souborů dle standardů Národní digitální knihovny.

 • přístup z knihovny – speciální studovna, všeobecná studovna a čítárna časopisů
 • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme
 • volný přístup do elektronických kopií regionálních novin

Tituly:

Databáze

Anopress - mediální databáze

 • plné texty z tuzemských tištěných celostátních a regionálních deníků, časopisů (více než 600 titulů) s archivem od roku 1996 a denní aktualizací
 • bližší informace
 • přístup

ASPI - automatizovaný systém právních informací

 • plné texty českých zákonů od 19. století, odborné články s právní tematikou v plných textech, předpisy ministerstev, předpisy samosprávných celků – krajů, nálezy Ústavního soudu
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – speciální studovna
 • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme

Bibliomedica DVD – Bibliographia Medica Čechoslovaca

 • bibliografické záznamy článků, statí a monografií z oblasti zdravotnictví a příbuzných oborů
 • záznamy od r. 1976, aktualizace čtvrtletně
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – speciální studovna
 • vzdálený přístup z domova – volně přístupná databáze

Česká národní bibliografie DVD

ČSN Online

 • veškeré platné české technické normy (ČSN) a neplatné ČSN od roku 1996 ve formátu PDF
 • bližší informace
 • přístup z knihovny – všeobecná studovna, speciální studovna
 • bez možnosti tisku
 • vzdálený přístup z domova z licenčních důvodů neumožňujeme

EBSCOhost

EZB Regensburg

Journal Citation Reports

PressReader / Library PressDisplay

 • online přístup do více než 54 000 novin a časopisů z 100 zemí v 60 jazycích za poslední 3 měsíce
 • možnost tisku, poslechu a překladu online
 • přístup online

ProQuest Central

 • společenské a humanitní vědy, obchod, ekonomie, management, přírodní vědy (zemědělství, biologie, životní prostředí atd.), technika, medicína
 • v letech 2013–2019 byl vstup do databáze hrazen z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12­.0232) spolufinancovaný z OP VaVpI MŠMT ČR – viz bližší informace
 • přístup online

ProQuest Ebook Central

 • e-knihy z nakladatelství Karolinum převážně v českém jazyce pro online i offline užití
 • staženou knihu lze offline z počítače zkopírovat až do 5 dalších zařízení
 • tisknout lze většinou max. 60 stránek z jedné knihy
 • knihy jsou také přístupné z katalogu knihovny
 • návod
 • přístup online

Web of Science

 • multioborové zaměření
 • bibliografické informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích
 • záznamy z 7 500 významných časopisů převážně angloamerické produkce
 • informace k databázi
 • přístup online

ANL: analytický rozpis periodik

REOS: regionální osobnosti

Kalendárium osobností západních Čech

z databáze je každoročně generováno Kalendárium osobností. Při zobrazení přehledu záznamů v jednotlivých měsících můžete použít tlačítko „Zpřesnit“ a zadat podrobnější dotaz