Integrovaný regionální operační program v SVK PK
 
IROP_logo

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Značná část historických knižních fondů SVK PK je podle výsledků restaurátorského průzkumu, probíhajícího od roku 2004, v menší či větší míře poškozena a vyžaduje konzervátorský nebo restaurátorský zásah. Projekt počítá s restaurováním 261 nejcennějších a nejohroženějších svazků dle výsledků restaurátorského průzkumu.

Rekonstrukce depozitáře SVK PK

Projekt Rekonstrukce depozitáře SVK PK je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Jedním z komplexních cílů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je budovat, spravovat, ochraňovat a zpřístupňovat knihovní fond pro stávající i další generace. Rekonstrukcí depozitáře bude zajištěna dostatečná kapacita na ukládání nových přírůstků knihovního fondu, přičemž bude zajištěna jejich adekvátní a moderní ochrana.