• Adresa:
    Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
    Smetanovy sady 2
    301 00 Plzeň
  • ID datové schránky: gkhgxey
  • e-mail: svk@svkpl.cz
  • tel.: +420 377 306 911, +420 377 224 249
  • fax: +420 377 325 478