Často kladené dotazy

Je možné přijít půjčit si/vrátit knihy a jiné dokumenty?

Ano, výpůjční pult, volný výběr, oddělení zahraničních knihoven a Knihovna pro nevidomé jsou otevřeny od 12. 4. v obvyklé provozní době vyjma sobot. Vypůjčit si lze dokumenty k absenčnímu vypůjčení (je možné si je odnést domů). Prezenční výpůjčky půjčovat nelze, studovny jsou uzavřené. K vrácení knih preferujeme využít biblioboxy, vracet může kdokoli.

Máte otevřeno i o víkendu?

Ne, sobotní provoz je zatím do odvolání pozastaven.

Jak si mohu objednat/prodloužit výpůjčky?

Objednávat a prodlužovat absenční výpůjčky je možné po přihlášení do svého uživatelského konta. Prodlužovat lze výpůjčky, které nepožaduje jiný čtenář. Pokud si nejste jistí, že to zvládnete, naši pracovníci Vám s tím rádi pomohou. V případě potíží se obracejte na výpůjční protokol (tel. +420 377 306 919) v době od 8:00 do 19:00. Mimo tuto dobu je možné psát na mailovou adresu pujcovna@svkpk.cz či sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter).

Kdy budu mít objednané dokumenty připravené k vypůjčení?

Informaci, že objednané dokumenty, které nejsou vypůjčeny jiným čtenářem, máte připravené k vypůjčení, obdržíte e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Jsem v prodlení s vrácením výpůjček, jak mám postupovat?

Vypůjčené dokumenty je třeba neprodleně vrátit prostřednictvím biblioboxu, u výpůjčního pultu v hlavní budově SVK PK, jednotlivých pracovišť oddělení zahraničních knihoven či Knihovny pro nevidomé nebo poštou, jen tak lze zastavit další navyšování dlužných poplatků. Následně je možné dlužné poplatky uhradit prostřednictvím svého uživatelského konta nebo na pracovišti evidence čtenářů a pokladny. Viz též otázka: Kdy a jak mohu zaplatit dlužné poplatky

Kdy a jak mohu zaplatit dlužné poplatky?

Platbu je možné provést na pracovišti evidence čtenářů a pokladny nebo prostřednictvím čtenářského konta, („čtenář“ – „platební transakce“ – „pro uhrazení klikni zde“). Neuhrazené poplatky je možné uhradit též bankovním převodem na účet č. 26133311/0100, v.s. 444+ID čtenáře (pokud ho čtenář zná – je uvedeno na všech výzvách i upomínkách).

Za jak dlouho po vrácení dokumentů se projeví změna v mém uživatelském kontě?

Při vrácení u výpůjčního pultu ihned, při vrácení do biblioboxu do tří pracovních dnů.

Mohu si prodloužit platnost průkazu nebo se zaregistrovat?

Ano, pracoviště evidence čtenářů a pokladny je otevřeno v obvyklé provozní době. Telefonická registrace byla pozastavena.

Mohu si objednat knihu nebo kopii článku přes meziknihovní služby MVS?

Ano, aktivní MVS (objednávání z jiných knihoven v ČR pro naše čtenáře) je v provozu. Lze zpřístupnit pouze dokumenty určené k absenční výpůjčce.

Je možné půjčování dokumentů a CD z hudebního kabinetu?

Ano, CD z hudebního kabinetu určené k absenčnímu půjčování lze objednávat prostřednictvím svého uživatelského konta v online katalogu a následující pracovní den vyzvednout u výpůjčního pultu v hlavní budově.

Mohu navštívit studovny?

Ne, provoz hudebního kabinetu, všeobecné studovny, speciální studovny a badatelny historických fondů je pro veřejnost dočasně pozastaven. Papírové kopie konkrétních článků nebo kapitol knih lze objednat na vseobecna.studovna@svkpk.cz (3 Kč / čb. strana A4), kopie budou odeslány následují pracovní den poštou. Rešerše lze objednat prostřednictvím online formuláře zde a zaslat na specialni.studovna@svkpk.cz. Aktuálně je termín zpracování rešerše cca 1 měsíc.

Mohu navštívit čítárnu časopisů?

Ne, provoz čítárny časopisů je dočasně pozastaven. Papírové kopie konkrétních článků lze objednat na citarna.casopisu@svkpk.cz, tel. +420 377 306 965 (3 Kč / čb. strana A4). Kopie budou připraveny v úseku evidence čtenářů a pokladny.

Je možné si objednat rešerši?

Ano, rešerši lze objednat prostřednictvím online formuláře zde a zaslat na specialni.studovna@svkpk.cz. Aktuálně je termín zpracování rešerše cca 1 měsíc.

Kdy bude možné využít autorsky chráněný obsah digitální knihovny?

Po obnovení provozu čítárny časopisů, speciální studovny a všeobecné studovny. Papírové kopie konkrétních článků lze objednat na citarna.casopisu@svkpk.cz nebo vseobecna.studovna@svkpk.czceník zde, kopie budou připraveny v úseku evidence čtenářů a pokladny. Vzdálený přístup do výběrové kolekce digitalizovaných dokumentů Národní digitální knihovny je možný po přihlášení stejnými údaji jako pro vstup do katalogu SVK PK. Jedná se o externí službu, jejíž obsah nezajišťuje SVK PK.

Kdy a kam mohu na internet a mohu využít tiskárnu či kopírku?

Přístup k veřejnému internetu a tisku je možný v internetové studovně (Internet express), kopírování je možné ve volném výběru knih nebo v oddělení zahraničních knihoven.

Je možné studovat v přízemí hlavní budovy SVK PK?

Ne, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je provoz zóny volného studia dočasně pozastaven.

Je otevřeno oddělení zahraničních knihoven?

Ano, všechna pracoviště oddělení zahraničních knihoven kromě Galerie Evropského domu jsou otevřena. Dostupný je fond knih a dokumentů k absenčnímu půjčování. Dokumenty k prezenční výpůjčce dostupné nejsou.

Kdy budu moci navštívit v knihovně nějakou akci?

Všechny plánované akce jsou do odvolání zrušeny. O obnovení plného provozu budeme informovat prostřednictvím našeho webu, sociálních sítí a dalších informačních kanálů. Navštívit ovšem můžete naše online výstavyakce.

Je otevřená kavárna?

Ne, kavárna je dočasně uzavřena.

Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, jak mám postupovat?

Do svého čtenářského konta se můžete přihlásit jedním ze 3 způsobů:
1. zadáním čísla Vašeho čtenářského průkazu (číslo je uvedeno pod čárovým kódem ve formátu 263P123456)
2. zadáním čísla Vaší Plzeňské karty – zadejte PK a číslo karty ve formátu PK123456 (u nové PK formát PK+poslední desetimístné číslo bez pomlčky)
3. zadáním čísla Vaší JIS karty (číslo pod fotografií ve formátu A123456 nebo Z123456)
U kombinované PK a JIS karty zadejte PJ a číslo karty ve formátu PJ123456.

HESLO: při prvním přihlášení uveďte do položky „heslo“ datum Vašeho narození ve formátu dd.mm.rrrr (v případě registrace provedené po 25.5.2018), nebo Vaše rodné číslo s lomítkem (v případě registrace před tímto datem). Po prvním přihlášení si můžete heslo změnit na jiné Vámi zvolené.
ZAPOMENUTÉ HESLO: v případě zapomenutého hesla je nutné se dostavit osobně na přepážku evidence čtenářů (Smetanovy sady 2, vstupní hala) a předložit zde svůj průkaz totožnosti.

Registrace nového čtenáře do knihovny

Máte-li zájem začít využívat služby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, informace k registraci čtenářů naleznete v čl. 8 v Knihovním řádu SVK PK, poplatky za registraci pak v Ceníku služeb SVK PK.

Kdo pomůže s orientací ve fondu knihovny?

Bezplatně Vám poradí obsluha na pracovišti všeobecná studovna (v přízemí budovy), speciální studovna nebo volný výběr knih ve 2. patře budovy. Na požádání vás zaškolí v práci s elektronickým katalogem knihovny. Ve studovnách a volném výběru je též poskytován přístup na internet.
Většina knihovního fondu v SVK PK je uložena ve skladech, ze kterých se požadované dokumenty objednávají. K orientaci ve fondu slouží katalogy knihovny. Výpůjčku zprostředkuje výpůjční protokol. Doba expedice ze skladu je závislá na místě uložení dokumentu.

Má knihovna bezbariérový přístup / WC pro invalidy?

Ano, bezbariérový přístup je zajištěn. WC pro vozíčkáře se nachází v přízemí v zadní ambitové chodbě vlevo, klíč je na vyžádání ve vrátnici.

Jaké dokumenty lze odnést domů?

Ne každý dokument lze odnést domů (tzv. absenční výpůjčka). Mezi skupinu dokumentů určených jen ke studiu v budově SVK PK (tzv. prezenční výpůjčky) patří například knihy vydané před rokem 1918, knihy vydané či vztahující se k Plzeňskému kraji, pokud je knihovna vlastní jen v jednom exempláři, veškeré noviny, časopisy, filmy. V katalogu knihovny nesou jednotlivé exempláře označení „absenčně“, „prezenčně“ atd.
Více informací k rozdělení fondu naleznete ve Výpůjčním řádu Knihovního řádu SVK PK. Půjčené knihy z hlavní budovy vracejte zpět do výpůjčního protokolu, dokumenty z oddělení zahraničních knihoven vracejte tam. Poplatky z prodlení se řídí podle aktuálního ceníku knihovny.

Je možné rezervované dokumenty vyzvednout prostřednictvím zplnomocněné osoby?

Ano, na základě plné moci a po předložení čtenářského průkazu zmocnitele a průkazu totožnosti zmocněnce. Použít můžete tento formulář plné moci.

Je možné objednávání titulů z volného výběru v hlavní budově nebo oddělení zahraničních knihoven?

Tato možnost v běžné provozní době není. Je možná pouze online rezervace u knih, které jsou momentálně půjčené, prostřednictvím Vašeho konta v katalogu. Ty se pak vyzvedávají u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy (knihy z hlavní budovy) anebo v odd. zahraničních knihoven (knihy objednané z fondu zahraničních knihoven). V době letní uzavírky oddělení zahraničních knihoven je objednávání knih dočasně umožněno, k vyzvednutí jsou následující pracovní den také u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy.

Co si mohu odnést domů ještě tento pracovní den?

Do konce provozní doby knihovny si můžete odnést rezervované dokumenty, u kterých jste dostali avízo, že je máme připravené ve výpůjčním protokolu. Dokumenty z fondu volného výběru knih ve 2. patře, objednané knihy z depozitářů v hlavní budově, CD z hudebního kabinetu, kopie z knih, časopisů a novin v příručních knihovnách studoven (čítárna časopisů, všeobecná studovna a speciální studovna) nebo kopie článků z plnotextových databází.

Je možné studovat v budově knihovny?

Výpůjčku dokumentu, který nelze půjčit mimo budovu (tzv. určená k prezenčnímu studiu), zprostředkuje všeobecná studovna všeobecná studovna nebo další ze studoven v hlavní budově (čítárna časopisů, speciální studovna). Vybavení studoven umožňuje kopírování z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Místa ke studiu nabízí také volný výběr knih ve 2. patře hlavní budovy, zde můžete k prezenčnímu studiu využít celý fond výběru.

Je možné časopisy nebo noviny půjčit domů?

Časopisy a noviny nelze odnést z budovy. Poslední dva běžné roky jsou přístupné v čítárně časopisů. Zhruba 400 titulů je dostupných ve volném výběru čítárny v přízemí hlavní budovy, ostatní na požádání u obsluhy tohoto pracoviště. Starší časopisy a noviny jsou uloženy ve skladech SVK PK, ze kterých je nutné je objednat prostřednictvím online katalogu nebo papírové žádanky do jedné ze studoven. ODKAZ na objednávání novin.

Jak se časopisy nebo noviny objednávají?

Tituly, které naleznete v online katalogu objednávejte prostřednictvím svého konta „ODKAZ na video s objednáváním novin“ z online katalogu. Výpůjčku titulů, které naleznete výhradně v lístkových katalozích, zprostředkuje obsluha čítárny na základě vyplněné žádanky, která obsahuje značku dokumentu, tzv. signaturu, a název požadované tiskoviny. Doba expedice ze skladů SVK PK se liší podle místa. Ze skladu v budově SVK PK do 1 hodiny, z depozitních skladů dle harmonogramu, který sdělí obsluha čítárny.

Je možné pořídit papírovou nebo elektronickou kopii článku nebo části knihy?

Vybavení studoven a volného výběru knih ve 2. patře hlavní budovy umožňuje pořizování tištěných kopií z dokumentů SVK PK za ceny dle platného ceníku. Kopie nelze pořizovat z dokumentů vydaných do roku 1918 z důvodu možného poškození. Elektronické kopie jsou poskytovány výhradně dle zákona č. 121/2000 Sb. a dalších licenčních podmínek vyjednaných mezi knihovnami ČR a zástupci kolektivních správců autorských práv.

Kdo poradí literaturu k mému tématu?

Rešeršní služby poskytuje pracoviště speciální studovna.

Mám knihy, které chci nabídnout knihovně

Kontaktujte pracovníka oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů. Email: dary@svkpk.cz
Zajímají nás zejména dokumenty týkající se Plzeňského kraje nebo v něm vydané, nemusí to být jen knihy. Oceníme, pokud nám pošlete seznam s názvy, autory a daty vydání jednotlivých titulů.

Nenašel/nenašla jsem v online katalogu důležitý/zajímavý dokument

Pokud kniha vyšla před rokem 1992, zkuste se podívat také do naskenovaného lístkového katalogu.
Využijte možnost knihu si půjčit z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby, kterou zajišťuje výpůjční protokol v přízemí hlavní budovy. Touto službou si také můžete z jiné knihovny objednat kopii článku. S výběrem literatury vám pomůže speciální studovna.
Napište nám o ní do ankety.

Možnost platby registračního poplatku převodem z účtu

Platba registračního poplatku převodem z účtu možná není. Je nutná osobní přítomnost a předložení dokladu totožnosti.

Možnost plateb kartou

Veškeré svoje závazky v minimální výši 30 Kč můžete hradit také platební kartou, a to jak u pokladny v hlavní budově SVK PK, tak i online po přihlášení do svého čtenářského konta v katalogu (závazky lze uhradit pouze v celé výši). V menu vyberete volbu „Platební transakce“.

Je možné objednávání titulů z volného výběru v hlavní budově nebo oddělení zahraničních knihoven?

Tato možnost v běžné provozní době není. Je možná pouze online rezervace u knih, které jsou momentálně půjčené prostřednictvím Vašeho konta v katalogu. Ty se pak vyzvedávají u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy (knihy z hlavní budovy) anebo v odd. zahraničních knihoven (knihy objednané z fondu zahraničních knihoven). V době letní uzavírky oddělení zahraničních knihoven je objednávání knih dočasně umožněno, k vyzvednutí jsou následující pracovní den také u výpůjčního pultu v přízemí hlavní budovy.

Možnost vracení knih z oddělení zahraničních knihoven v hlavní budově

Vracení knih z Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny v hlavní budově možné není. Lze ale využít biblioboxy.

Možnost výpůjčky knih z jiných knihoven

Pro čtenáře, kteří jsou u nás registrováni, nabízíme meziknihovní výpůjční službu. S výběrem literatury k vašemu tématu vám také pomůže speciální studovna.

Potřebuji zvláštní průkazku do Anglické, Románské, Německé a Rakouské knihovny?

Ne. Platným průkazem do výše zmíněných knihoven je čtenářský průkaz SVK PK.

Najdu v Anglické knihovně i literaturu americkou?

Ano. Ačkoli je fond anglické literatury převážně britské provenience, nabízíme i literaturu amerických autorů.

Jsou akce pořádané SVK PK volně přístupné?

Akce pořádané knihovnou jsou určeny pro širokou veřejnost a kdokoliv má možnost se akce zúčastnit. Akce pořádáme zdarma. V případě, že se vyžaduje účastnický poplatek, je vždy předem oznámen.

Platí se v Galerii Evropského domu vstupné?

Na veškeré výstavy v Galerii Evropského domu je vstup volný.

Je otevřená kavárna?

Ano, od 1. 6. je kavárna Knihomol opět v provozu.