Co vše mi knihovna může poskytnout?

Kde se knihovna nachází?

Co Vám nabízíme?

 • v Anglické knihovně SVK PK najdete anglicky psanou literaturu zahraniční provenience zaměřenou převážně na beletrii, literární vědu, učebnice, přípravné materiály pro Cambridgeské zkoušky, odbornou angličtinu, slovníky, zjednodušenou literaturu a další. Pro využívání služeb knihovny je třeba mít vystaven čtenářský průkaz.
 • v NěmeckéRakouské knihovně SVK PK najdete německy psanou literaturu zahraniční provenience (německé, rakouské, švýcarské a další) zaměřenou na obecné vědní obory a učebnice, odbornou němčinu, slovníky, dětskou a zjednodušenou literaturu. Pro využívání služeb knihovny je třeba mít vystaven čtenářský průkaz.
 • v Románské knihovně SVK PK najdete španělsky a francouzsky psanou literaturu zahraniční provenience zaměřenou převážně na beletrii, literární vědu, učebnice, přípravné materiály pro mezinárodní jazykové zkoušky DELE a DALF, odbornou španělštinu a francouzštinu, slovníky, zjednodušenou literaturu a další. Pro využívání služeb knihovny je třeba mít vystaven čtenářský průkaz.
 • Galerie Evropského domu SVK PK slouží k propagaci zejména zahraniční kultury a podporuje svojí činností spolupráci oddělení zahraničních knihoven s partnerskými zahraničními instituty. Kromě pravidelných vernisáží a výstav zde můžete zažít setkání se zahraničními autory, čtení zaměřené na propagaci literárních děl pro širokou veřejnost, odborné semináře pro učitele jazyka a studenty, výtvarné workshopy pro školy a další kulturní nebo vzdělávací akce.
 • Knihovna pro nevidomé poskytuje své služby nevidomým a zrakově postiženým občanům; nabízí díla české i světové literatury ve zvukové podobě na audiokazetách a na CD ve formátu MP3.

Chci se zaregistrovat

 • Jste-li starší 15 let, stačí v provozní době navštívit hlavní budovu knihovny a zaregistrovat se na pracovišti pokladny a evidence čtenářů ve vstupní hale. Budete s sebou potřebovat průkaz totožnosti (cizinci i povolení k pobytu). Jste-li ve věku 12-15 let, je při registraci nutná přítomnost zákonného zástupce, který se prokáže platným dokladem totožnosti a svým podpisem přebírá veškerou odpovědnost za výpůjčky a poplatky za poskytnuté služby jím zastupované osobě.
 • Podmínky registrace jsou popsány v Knihovním řádu SVK PK (Článek 8.), poplatky za registraci pak v Ceníku služeb SVK PK. Jako průkaz do knihovny lze využít též Plzeňskou kartu nebo studentský průkaz ZČU (JIS kartu).
 • Jednodenní průkaz (10 Kč) slouží pouze k využití prezenčních služeb v daném dni. Nerozlišuje se, zda pouze internet nebo studium v čítárně nebo ve studovně. Čtenář může využít  veškeré služby poskytované prezenčně. Ceny dle ceníku.
 • Použitelné typy průkazů:

 

 

 

Chci si půjčit …

    • dokument a odnést jej mimo budovu SVK PK. Toto je absenční výpůjčka (výpůjční lhůta 30 (15) dnů).
    • dokument ke studiu v některé ze studoven v budově knihovny. Toto je prezenční výpůjčka (nelze odnést mimo budovu).
    • postup absenční výpůjčky (bližší informace)
    • postup prezenční výpůjčky (bližší informace)
    • nevlastníme konkrétní titul?

Chci si prodloužit výpůjčku

    • výpůjčky ve studovnách lze prodloužit prostřednictvím obsluhy konkrétního pracoviště

Jak se dostanu na internet?

Kdy je otevřeno?

    • Aktuální provozní dobu jednotlivých pracovišť naleznete zde.

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte?

Navštivte stránku často kladených dotazů nebo položte dotaz.