Služby

Pracoviště regionální bibliografie zajišťuje:

  • zpracování regionálních informací, tj. informací, které se týkají nejen současného Plzeňského kraje, ale i území bývalého Západočeského kraje s přihlédnutím k přirozeným regionům nebo k historickým celkům přesahujícím hranice západních Čech
  • vytváření regionální bibliografické databáze ANL (výběr článků z regionálních periodik)
  • vytváření databáze regionálních osobností REOS (stručná data o významných osobnostech, které se v regionu narodily, zemřely nebo zde působily)
  • poskytování konzultačních služeb, zpracování bibliografických a faktografických dotazů týkajících se regionálních informací – speciální studovna
  • každoroční vydávání Kalendária osobností západních Čech

Ke stažení