Registrační poplatky

Čtenář Roční poplatek
student (< 26 let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP 60,-
ostatní 120,-
organizace 400,-
student (< 26let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP – prezenční služby 50,-
ostatní – prezenční služby 100,-
jednorázový (jednodenní) průkaz 10,- / den

Manipulační poplatky

Akce Poplatek
vystavení čtenářského průkazu 15,-
knihovnické zpracování dokumentů 100,-
vystavení protokolu o ztrátě 30,-
převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu ZDARMA
převedení konta uživatele ze služby telefonické registrace na standardní roční registraci ZDARMA

Poplatky z prodlení

Upomínka Zpozdné Poplatek Poštovné / e-mail
první (8 den v prodlení) 2,- / den ZDARMA 30,- / ZDARMA
druhá (30 dní po první) 2,- / den 60,- 30,- / NEPOSÍLÁ SE
třetí (30 dní po druhé) 2,- / den 120,- 40,- / NEPOSÍLÁ SE

POZOR

  • neuhrazené sankční poplatky blokují čtenáři další služby knihovny!
  • 3. upomínka avizuje právní vymáhání!
  • poplatek z prodlení se vztahuje na každou jednotlivou knihovní jednotku z fondu SVK PK

Meziknihovní služby

Služba Poplatek
vnitrostání MS – paušální poštovné 70,-
mezinárodní MS – Evropa 250,-
mezinárodní MS zámoří 500,-
1. upomínka 50,-
2. upomínka 100,-
3. upomínka 200,-

Ostatní poplatky

Služba Poplatek
cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku 70,-
základní poplatek za rešerši 50,-
rešerše za 1 záznam 5,-
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s vyzvednutím na výdejním místě přepravce 100,-
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s doručením na adresu 150,-
náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu v knize, nebo průkazu 15,-
náhrada poškozeného nebo zničeného dokumentu vypůjčeného prostřednictvím služby Získej – dle ceny dokumentu minimálně 370,-
  • Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem. (Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).

Tisky a kopie

A4 černobíle A4 barevně A3 černobíle A3 barevně
3,- 10,- 6,- 20,-
A4 mikrofilmy, mikrofiše A3 mikrofilmy, mikrofiše
3,- 6,-
  • všechny ceny se vztahují na 1 stránku uvedeného formátu
  • reprografické a knihařské práce na objednávku – smluvní ceny dle rozsahu práce

Pronájem prostor a zajištění služeb s tím spojených

Místo Cena Trvání
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 500,- 1. hodina
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 500,- 2. hodina
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 300,- od 3. hodiny
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití 67,- 1 den
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití  34,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – komerční využití  90,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – nekomerční využití 45,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 197,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 98,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – komerční využití 103,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – nekomerční využití 52,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – komerční využití 120,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – nekomerční využití 60,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití  63,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití 32,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 191,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 96,- 1 den
přednášková síň v Anglické knihovně (20-25 osob) – nekomerční akce  100,- 1 hod.
přednášková síň v Anglické knihovně (20-25 osob) – komerční akce  350,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně (20-25 osob) – nekomerční akce 100,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně (20-25 osob) – komerční akce 350,- 1 hod.
Galerie Evropského domu + projektor (40-50 osob), nám. Republiky 105/12 – nekomerční akce 500,- 1 den
Galerie Evropského domu + projektor (40-50 osob), nám. Republiky 105/12 – komerční akce 1000 1 den
konferenční sál (20-25 osob), areál Bory, Klatovská tř. 2770/200k – nekomerční akce 250,- 1 hod.
konferenční sál (20-25 osob), areál Bory, Klatovská tř. 2770/200k – komerční akce 500,- 1 hod.
inspekční pokoj pro služební účely  – 1 osoba 90,- 1 noc
inspekční pokoj pro služební účely  – 2 osoby 120,- 1 noc
Přístroj k zapůjčení Cena za akci
notebook 100,-
přenosný dataprojektor 100,-

Ke stažení

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění. Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem České pošty, s.p. Poplatky související se službami dalších přepravců se řídí jejich ceníky.

Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dnem 29. 3. 2021. Platnost předchozího ceníku ze dne 8. 3. 2021 se ruší.