Registrační poplatky

Čtenář Roční poplatek
student (< 26 let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP 60,-
ostatní 120,-
organizace 400,-
student (< 26let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP – prezenční služby 50,-
ostatní – prezenční služby 100,-
jednorázový (jednodenní) průkaz 10,- / den

Manipulační poplatky

Akce Poplatek
vystavení čtenářského průkazu 15,-
knihovnické zpracování dokumentů 100,-
vystavení protokolu o ztrátě 30,-
ověření uživatele 10,-
převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu ZDARMA

Poplatky z prodlení

Upomínka Zpozdné Poplatek Poštovné / e-mail
první (8 den v prodlení) 2,- / den ZDARMA 30,- / ZDARMA
druhá (30 dní po první) 2,- / den 60,- 30,- / NEPOSÍLÁ SE
třetí (30 dní po druhé) 2,- / den 120,- 40,- / NEPOSÍLÁ SE

POZOR

  • neuhrazené sankční poplatky blokují čtenáři další služby knihovny!
  • 3. upomínka avizuje právní vymáhání!
  • poplatek z prodlení se vztahuje na každou jednotlivou knihovní jednotku z fondu SVK PK

Meziknihovní služby

Služba Poplatek
vnitrostání MS – paušální poštovné 70,-
mezinárodní MS – Evropa 250,-
mezinárodní MS zámoří 500,-
1. upomínka 50,-
2. upomínka 100,-
3. upomínka 200,-

Ostatní poplatky

Služba Poplatek
cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku 50,-
základní poplatek za rešerši 50,-
rešerše za 1 záznam 5,-
náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu v knize, nebo průkazu 15,-
náhrada poškozeného nebo zničeného dokumentu vypůjčeného prostřednictvím služby Získej – dle ceny dokumentu minimálně 370,-
  • Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem. (Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).

Tisky a kopie

A4 černobíle A4 barevně A3 černobíle A3 barevně
3,- 10,- 6,- 20,-
A4 mikrofilmy, mikrofiše A3 mikrofilmy, mikrofiše
3,- 6,-
  • všechny ceny se vztahují na 1 stránku uvedeného formátu
  • reprografické a knihařské práce na objednávku – smluvní ceny dle rozsahu práce

Pronájem prostor a zajištění služeb s tím spojených

Místo Cena Trvání
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 500,- 1. hodina
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 500,- 2. hodina
vzdělávací centrum + PC + dataprojektor (15 osob) 300,- od 3. hodiny
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití 67,- 1 den
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití  34,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – komerční využití  90,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – nekomerční využití 45,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 197,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 98,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – komerční využití 103,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – nekomerční využití 52,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – komerční využití 120,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – nekomerční využití 60,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití  63,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití 32,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 191,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 96,- 1 den
přednášková síň v Anglické knihovně (20-25 osob) – nekomerční akce  100,- 1 hod.
přednášková síň v Anglické knihovně (20-25 osob) – komerční akce  350,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně (20-25 osob) – nekomerční akce 100,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně (20-25 osob) – komerční akce 350,- 1 hod.
Galerie Evropského domu + projektor (40-50 osob), nám. Republiky 12 – nekomerční akce 500,- 1 den
Galerie Evropského domu + projektor (40-50 osob), nám. Republiky 12 – komerční akce 1000 1 den
konferenční sál (20-25 osob), areál Bory, Klatovská tř. 2770/200k – nekomerční akce 250,- 1 hod.
konferenční sál (20-25 osob), areál Bory, Klatovská tř. 2770/200k – komerční akce 500,- 1 hod.
inspekční pokoj pro služební účely  – 1 osoba 90,- 1 noc
inspekční pokoj pro služební účely  – 2 osoby 120,- 1 noc
Přístroj k zapůjčení Cena za akci
notebook 100,-
přenosný dataprojektor 100,-

Ke stažení

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ze dne 27. 11. 1990. Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem České pošty, s.p.
Do 31. 3. 2020:
Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dnem 25. 5. 2018. Platnost předchozího ceníku ze dne 1. 6. 2013 se ruší.
Od 1. 4. 2020:
Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dnem 1. 4. 2020. Platnost předchozího ceníku ze dne 25. 5. 2018 se ruší.