Registrační poplatky

Čtenář Roční poplatek
student (< 26 let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP   60,-
ostatní 120,-
organizace 400,-
student (< 26let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP – prezenční služby   50,-
ostatní – prezenční služby 100,-
jednorázový (jednodenní) průkaz   10,- / den

Manipulační poplatky

Akce Poplatek
vystavení čtenářského průkazu s kódem ve strojem čitelné podobě   15,-
knihovnické zpracování dokumentů 100,-
vystavení protokolu o ztrátě   30,-
poplatek za objednání knihovní jednotky z volného výběru   25,-
převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu ZDARMA
převedení konta uživatele ze služby telefonické registrace na standardní roční registraci ZDARMA

Poplatky z prodlení

Upomínka Zpozdné Poplatek Poštovné / e-mail
první (8. den v prodlení) 2,- / den ZDARMA 30,- / ZDARMA
druhá (30 dní po první) 2,- / den 60,- 30,- / NEPOSÍLÁ SE
třetí (30 dní po druhé) 2,- / den 120,- 40,- / NEPOSÍLÁ SE

POZOR

  • neuhrazené sankční poplatky blokují čtenáři další služby knihovny!
  • 3. upomínka avizuje právní vymáhání!
  • poplatek z prodlení se vztahuje na každou jednotlivou knihovní jednotku z fondu SVK PK

Meziknihovní služby

Služba Poplatek
vnitrostání MS – paušální poštovné   70,-
mezinárodní MS – Evropa 250,-
mezinárodní MS zámoří 500,-
1. upomínka   50,-
2. upomínka 100,-
3. upomínka 200,-

Ostatní poplatky

Služba Poplatek
cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku   70,-
základní poplatek za rešerši   50,-
rešerše za 1 záznam    5,-
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s vyzvednutím na výdejním místě přepravce 100,-
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s doručením na adresu 150,-
náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu v knize, nebo průkazu   15,-
náhrada poškozeného nebo zničeného dokumentu vypůjčeného prostřednictvím služby Získej – dle ceny dokumentu minimálně 370,-
  • Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem. (Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).

Tisky a kopie

A4 černobíle A4 barevně A3 černobíle A3 barevně
3,- 10,- 6,- 20,-
A4 mikrofilmy, mikrofiše A3 mikrofilmy, mikrofiše
3,- 6,-
  • všechny ceny se vztahují na 1 stránku uvedeného formátu
  • reprografické a knihařské práce na objednávku – smluvní ceny dle rozsahu práce

Pronájem prostor a zajištění služeb s tím spojených

Místo Cena Trvání
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití 500,- 1. hodina
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití 500,- 2. hodina
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití) 300,- od 3. hodiny
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití 200,- 1. hodina
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití 200,- 2. hodina
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití 100,- od 3. hodiny
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití 61,- 1 den
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití  31,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – komerční využití  88,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD  – nekomerční využití 44,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 199,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 99,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – komerční využití 99,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – nekomerční využití 50,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – komerční využití 121,- 1 den
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – nekomerční využití 61,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití  65,- 1 den
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití 33,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití 197,- 1 den
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití 99,- 1 den
všeobecná studovna – komerční využití 275,- 1 hodina
všeobecná studovna – nekomerční využití 138,- 1 hodina
ostraha 170,- 1 os./hod
přednášková a konferenční místnost v Anglické knihovně (20–25 osob) – nekomerční akce 100,- 1 hod.
přednášková a konferenční místnost v Anglické knihovně (20–25 osob) – komerční akce 350,- 1 hod.
přednášková a konferenční místnost v Rakouské, Německé a Románské knihovně (20–25 osob) – nekomerční akce 100,- 1 hod.
přednášková a konferenční místnost v Rakouské, Německé a Románské knihovně (20–25 osob) – komerční akce 350,- 1 hod.
galerijní a přednáškový prostor, Galerie Evropského domu (40–50 osob, projektor, zajištěn dozor, cca 60 m2), nám. Republiky 105/12 – nekomerční akce 500,- 1 den
galerijní a přednáškový prostor, Galerie Evropského domu (40–50 osob, projektor, zajištěn dozor, cca 60 m2), nám. Republiky 105/12 – komerční akce 1 000,- 1 den
přednášková a konferenční místnost (pro 20–25 osob, zóna pro zajištění občerstvení), areál Bory 17, Klatovská tř. 2770/200k – nekomerční akce 250,- 1 hod.
přednášková a konferenční místnost (20–25 osob, zóna pro zajištění občerstvení), areál Bory 17, Klatovská tř. 2770/200k – komerční akce 500,- 1 hod.
inspekční pokoj (pouze pro služební účely SVK PK, max. 2 osoby)  – 1 osoba 90,- 1 noc
inspekční pokoj (pouze pro služební účely SVK PK, max. 2 osoby)  – 2 osoby 120,- 1 noc
Přístroj k zapůjčení Cena za akci
přenosný dataprojektor 100,-
notebook 100,-

Ke stažení

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění. Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem České pošty, s. p. Poplatky související se službami dalších přepravců se řídí jejich ceníky.

Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dne 1. 7. 2024. Platnost předchozího ceníku ze dne 8. 3. 2021 se ruší.