Registrační poplatky

Čtenář Roční poplatek
student (< 26 let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP 60,-
ostatní 120,-
organizace 400,-
student (< 26let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP – prezenční služby 50,-
ostatní – prezenční služby 100,-
jednorázový (jednodenní) průkaz 10,- / den

Manipulační poplatky

Akce Poplatek
vystavení čtenářského průkazu 15,-
knihovnické zpracování dokumentů 100,-
vystavení protokolu o ztrátě 30,-
ověření uživatele 10,-
převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu ZDARMA

Poplatky z prodlení

Upomínka Zpozdné Poplatek Poštovné / e-mail
první (8 den v prodlení) 2,- / den ZDARMA 30,- / ZDARMA
druhá (30 dní po první) 2,- / den 60,- 30,- / NEPOSÍLÁ SE
třetí (30 dní po druhé) 2,- / den 120,- 40,- / NEPOSÍLÁ SE

POZOR

  • neuhrazené sankční poplatky blokují čtenáři další služby knihovny!
  • 3. upomínka avizuje právní vymáhání!
  • poplatek z prodlení se vztahuje na každou jednotlivou knihovní jednotku z fondu SVK PK

Meziknihovní služby

Služba Poplatek
vnitrostání MS – paušální poštovné 50,-
mezinárodní MS – Evropa (kromě Velké Británie) 250,-
mezinárodní MS zámoří a Velká Británie 450,-
1. upomínka 50,-
2. upomínka 100,-
3. upomínka 200,-

Ostatní poplatky

Služba Poplatek
cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku 50,-
základní poplatek za rešerši 50,-
rešerše za 1 záznam 5,-
náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu 15,-
  • Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem. (Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).

Tisky a kopie

A4 černobíle A4 barevně A3 černobíle A3 barevně
2,- 10,- 4,- 20,-
A4 mikrofilmy, mikrofiše A3 mikrofilmy, mikrofiše
2,- 4,-
  • všechny ceny se vztahují na 1 stránku uvedeného formátu
  • reprografické a knihařské práce na objednávku – smluvní ceny dle rozsahu práce

Pronájem prostor a zajištění služeb s tím spojených

Místo Cena Trvání
Smetanova síň – kulturní a vzdělávací akce 200,- 1 hod.
Smetanova síň – ostatní akce 450,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně – kulturní a vzdělávací akce 100,- 1 hod.
přednášková síň v Rakouské knihovně – ostatní akce 350,- 1 hod.
galerie Evropského domu, nám. Republiky 12 500,- 1 den
vzdělávací centrum + dataprojektor 500,- 1. hodina
vzdělávací centrum + dataprojektor 500,- 2. hodina
vzdělávací centrum + dataprojektor 300,- od 3. hodiny
konferenční sál, areál Bory 150,- 1 hod.
Přístroj k zapůjčení Cena za akci
koncertní křídlo 500,-
piano 400,-
promítačka 20,-
diaprojektor 20,-
magnetofon 20,-
televize + video 300,-
přenosný dataprojektor 100,-

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ze dne 27. 11. 1990. Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem České pošty, s.p. Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dnem 1. 6. 2013. Platnost předchozího ceníku ze dne 30. 4. 2012 se ruší.