Služba je určena čtenářům, veřejným knihovnám a dalším institucím (knihovnám nemocnic, ústavů, škol), majícím přidělenou lokační značku (siglu). Garantem MS je výpůjční protokol. Poskytování MS se řídí Vyhláškou o MS v ČR, interní směrnicí č. S-5/2010 a platným ceníkem služeb. SVK PK je zapojena do systému Virtuální polytechnické knihovny.

Objednávky MVS ze strany knihoven přijímáme:

Na objednávce uvádějte:

 • základní bibliografické údaje
 • identifikační údaje o knihovně – název, adresa včetně PSČ, telefon, e-mail, IČO, DIČ (u reprografic­kých prací)

V případě zaslání kopií přikládáme fakturu za jejich pořízení + poštovné (viz Ceník SVK PK). Naléhavě Vás žádáme o prověření správnosti požadavku v dostupných informačních zdrojích (souborné katalogy, bibliografické soupisy, naskenované katalogy). Dodržujte stanovenou výpůjční lhůtu, uvedenou na průvodce. Půjčené dokumenty vracejte v doporučené zásilce.

U požadavků doporučujeme uvádět pramen citace, tj. odkaz na zdroj informace o požadovaném dokumentu, např. údaje z knihy, článku, báze dat, nebo tyto údaje v kopii přiložit. Osvědčilo se uvádět údaj o datu a aktuálnosti požadavku na titul.

Poplatky MS dle platného ceníku.

Vysvětlivky

Lokační značku knihovny – siglu – přiděluje instituci na požádání:

Národní knihovna ČR

Oddělení pro souborné katalogy

Klementinum 190

110 01 Praha 1

 

Základní bibliografické údaje uváděné na žádance jsou – při objednávce:

 • monografie
  • jméno autora
  • název
  • místo, nakladatelství, rok vydání
  • stránkový rozsah
  • ISBN
 • článku z časopisu
  • název periodika (podnázev, řada)
  • ročník, rok, číslo
  • autor článku
  • název článku
  • stránkový rozsah
  • ISSN
 • stati ze sborníku
  • název sborníku (podnázev, řada)
  • místo, nakladatelství, rok vydání
  • autor stati
  • stránkový rozsah
  • ISBN/ISSN