Kontakt: Mgr. Lenka Výborná – mvs@svkpk.cz, 377 306 968, 377 306 919

Meziknihovní výpůjční služby

 • Výpůjční lhůta je stanovena na 45 kalendářních dní.
 • Knihovnám neúčtujeme poštovné.
 • Dokumenty je možné vyzvedávat i vracet osobně.

Meziknihovní reprografické služby

 • K objednání kopie dokumentu využijte e-mailovou adresu mvs@svkpk.cz.
 • Účtujeme úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu, tj. poštovné ve výši skutečně vynaložených nákladů za 1 zásilku a částku za zhotovení kopií:
 • černobílá kopie nebo tisk A4 3 Kč
  černobílá kopie nebo tisk A3 6 Kč
  barevná kopie nebo tisk A4 10 Kč
  barevná kopie nebo tisk A3 20 Kč

SVK PK je zapojena do systému Virtuální polytechnické knihovny.