Postup při připojování k internetu

 • V základním stavu umožňuje stanice přístup na stránky SVK PK a do on-line katalogu.
 • Pro vstup na jiné stránky je nutné přihlášení čtenáře.
 • Do přihlašovacího okna zadejte jako jméno číslo Vašeho čtenářského průkazu (např. 263P123456).
 • Používáte-li místo něho JIS kartu ZČU nebo Plzeňskou kartu, řiďte se vzorem na ploše monitoru.
 • Dále zadejte Vaše heslo.
  Pokud jste jej dosud nezměnili, je jím Váš datum narození ve tvaru DD.MM.RRRR
 • Potvrďte zadání tlačítkem OK.

Hlavní budova

 • Zóna volného studia
  K dispozici je šestnáct čtenářských stanic s přístupem na internet v přízemí hl. budovy.
  Tyto stanice umožňují tisk na pokladně ve vstupní hale.
  Při vyzvedávání výtisků oznamte obsluze číslo počítače.
  Tisk je zpoplatněn podle ceníku.
 • Všeobecná studovna
  V sále studovny je jeden počítač s přístupem k databázi norem.
 • Čítárna
  Čtenářský počítač umožňuje přístup do licencovaných knihovnických databází. Není určen pro volný internet.
 • Speciální studovna
  Tři čtenářské počítače pro volný přístup k internetu a jeden s omezením na licencované knihovnické databáze.
 • Volný výběr knih
  Přístup na internet nabízíme také na třech počítačích ve 2. patře budovy. Tisk je možný prostřednictvím obsluhy volného výběru.

Zahraniční knihovny

Knihovna pro nevidomé

 • Knihovna pro nevidomé
  Knihovna pro nevidomé v ulici Jagellonská 491/1 disponuje jedním počítačem pro volný internet.

Wi-Fi

 • V hlavní budově je možné připojit vlastní notebook nebo tablet k síti Wi-Fi.
  K tomu slouží prostor zóny volného studia, všeobecné studovny a volného výběru knih.
  Rovněž je možné připojení v zahraničních knihovnách na náměstí Republiky 105/12.

Provoz

 • Veřejný internet se řídí pravidly pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v SVK PK (viz Knihovní řád, čl. 13, Pravidla pro používání výpočetní techniky s přístupem na internet a k elektronickým informačním zdrojům).
 • Sobotní provoz se týká pouze počítačů v zóně volného studia a ve volném výběru knih.

Fotogalerie