Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

Výběrové řízení na pozici náměstka/náměstkyně pro knihovní služby

Náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby“.

Hledáme do týmu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (SVK PK) kandidáta/kandidátku na pozici: „náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby“.
Místo výkonu práce: Plzeň, Smetanovy sady 179/2
Termín nástupu: dohodou

Vyhlašujeme konkurz na pozici náměstka/náměstkyně ředitele pro knihovní služby. Pracovník/pracovnice na této pozici odpovídá za odbor, který se skládá z oddělení doplňování knihovního fondu, prezenčních a absenčních služeb, oddělení zahraničních knihoven, pracoviště historických fondů a regionální bibliografie. Odbor zahrnuje i vzdělávání knihovníků. V tomto odboru přímo vede, organizuje a kontroluje jeho činnost. Podílí se na rozvoji knihovnictví regionu v souladu s celostátním i světovým stavem oboru. Jak byste takovou věc zvládl/a, nám sdělíte u pohovoru

Nepůjde to ale bez:

kvalifikačních požadavků:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví (min. magisterský stupeň)
 • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • praxe na vedoucí pozici
 • znalost anglického anebo německého jazyka (min. úroveň B2)

osobních předpokladů:

 • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti
 • schopnost komplexního koncepčního myšlení
 • samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace
 • schopnost vedení lidí a týmové spolupráce
 • kreativní a inovativní myšlení

dalších předpokladů:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • počítačová a informační gramotnost na min. úrovni ECDL start

Nabízíme:

 • platovou třídu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení
 • možnost seberealizace
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost dalšího vzdělávání
 • další benefity

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 30. 4. 2024, na přihlášky doručené po lhůtě pro podání přihlášky nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 2, Plzeň 301 00. Obálku označit „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici: náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby”. Předání k poštovnímu doručení 30. 4. 2024 je nedostatečné. Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta/kandidátku na pozici náměstka/náměstkyně ředitele pro knihovní služby v SVK PK bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti/kandidátky posuzováni/posuzovány podle přihlášky, strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (max. 2 normostrany), hodnocení stavu a činnosti knihovny (max. 2 normostrany) a dokladu o nejvyšším dosaženém odborném a jazykovém vzdělání a dalších dokladech (certifikáty, osvědčení z patřičných kurzů apod.). Pokud bude kandidát/ka doporučen/a do dalšího kola, bude mu/jí tato skutečnost oznámena do 3. 5. 2024 na uvedený e-mailový kontakt a bude pozván/a k ústnímu pohovoru v termínu od 6. 5. do 10. 5. 2024.
 • Výsledky výběrového řízení budou kandidátům/kandidátkám z druhého kola oznámeny nejpozději do 1 týdne od ústního pohovoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány dle zásad GDPR.

Zásady GDPR při výběrovém řízení:
Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč písemně na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrového řízení), jsou po skončení výběrového řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.
Více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

dokument ke stažení (pdf, 130 kB)