Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje vyhlašuje výběrová řízení na tyto pozice:

Výběrové řízení na pozici náměstka/náměstkyně pro knihovní služby

Náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby“.

Hledáme do týmu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (SVK PK) kandidáta/kandidátku na pozici: „náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby“.
Místo výkonu práce: Plzeň, Smetanovy sady 179/2
Termín nástupu: dohodou

Vyhlašujeme konkurz na pozici náměstka/náměstkyně ředitele pro knihovní služby. Pracovník/pracovnice na této pozici odpovídá za odbor, který se skládá z oddělení doplňování knihovního fondu, prezenčních a absenčních služeb, oddělení zahraničních knihoven, pracoviště historických fondů a regionální bibliografie. Odbor zahrnuje i vzdělávání knihovníků. V tomto odboru přímo vede, organizuje a kontroluje jeho činnost. Podílí se na rozvoji knihovnictví regionu v souladu s celostátním i světovým stavem oboru. Jak byste takovou věc zvládl/a, nám sdělíte u pohovoru

Nepůjde to ale bez:

kvalifikačních požadavků:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví (min. magisterský stupeň)
 • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • praxe na vedoucí pozici
 • znalost anglického anebo německého jazyka (min. úroveň B2)

osobních předpokladů:

 • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti
 • schopnost komplexního koncepčního myšlení
 • samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace
 • schopnost vedení lidí a týmové spolupráce
 • kreativní a inovativní myšlení

dalších předpokladů:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • počítačová a informační gramotnost na min. úrovni ECDL start

Nabízíme:

 • platovou třídu dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení
 • možnost seberealizace
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost dalšího vzdělávání
 • další benefity

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 30. 4. 2024, na přihlášky doručené po lhůtě pro podání přihlášky nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 2, Plzeň 301 00. Obálku označit „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici: náměstek/náměstkyně ředitele pro knihovní služby”. Předání k poštovnímu doručení 30. 4. 2024 je nedostatečné. Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta/kandidátku na pozici náměstka/náměstkyně ředitele pro knihovní služby v SVK PK bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti/kandidátky posuzováni/posuzovány podle přihlášky, strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (max. 2 normostrany), hodnocení stavu a činnosti knihovny (max. 2 normostrany) a dokladu o nejvyšším dosaženém odborném a jazykovém vzdělání a dalších dokladech (certifikáty, osvědčení z patřičných kurzů apod.). Pokud bude kandidát/ka doporučen/a do dalšího kola, bude mu/jí tato skutečnost oznámena do 3. 5. 2024 na uvedený e-mailový kontakt a bude pozván/a k ústnímu pohovoru v termínu od 6. 5. do 10. 5. 2024.
 • Výsledky výběrového řízení budou kandidátům/kandidátkám z druhého kola oznámeny nejpozději do 1 týdne od ústního pohovoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány dle zásad GDPR.

Zásady GDPR při výběrovém řízení:
Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč písemně na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrového řízení), jsou po skončení výběrového řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.
Více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

dokument ke stažení (pdf, 130 kB)

Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice speciální studovny

Knihovník/knihovnice speciální studovny

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „knihovník/knihovnice speciální studovny“.

Hledáte novou pracovní výzvu? Chcete pracovat v příjemném prostředí a potkávat se denně s různými lidmi? Bavilo by Vás podílet se na chodu knihovny, zajišťovat specializované knihovnické a informační služby? Patří pečlivost a samostatnost mezi Vaše silné stránky?
Pak do oddělení prezenčních služeb hledáme na pozici knihovníka/knihovnice speciální studovny možná právě Vás!

Místo výkonu práce: Plzeň, Smetanovy sady 179/2
Termín nástupu: dohodou

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví (min. magisterský stupeň)
 • znalost práce s PC (min. na úrovni ECDL Start)
 • jazyková znalost jednoho cizího jazyka na úrovni min. B2, pasivní znalost dalších jazyků výhodou
 • nutná znalost práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji
 • orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí
 • orientace v aktuálně vydávaných titulech
 • znalost katalogizačních pravidel RDA nebo AACR2R výhodou
 • praktická znalost s ovládáním ALS
 • komunikativnost, systematičnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost
 • formální a obsahová analýza textu
 • všeobecný rozhled
 • občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • ochota se dále vzdělávat

Nabízíme:

 • platovou třídu dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platový stupeň dle započitatelné praxe, možnost osobního ohodnocení
 • pestrou a zajímavou práci v příjemném prostředí
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • zaměstnanecké benefity
 • možnost dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost ubytování ve služebním bytě

Pracovní náplň:

 • samostatné poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb uživatelům speciální studovny
 • zpracování specializovaných rešerší a poskytování specializovaných konzultačních služeb
 • směnný provoz ve speciální studovně, minimálně 1x týdně odpolední směna
 • spolupráce na publikační činnosti SVK PK
 • zástup dle potřeby na dalších pracovištích oddělení prezenčních služeb

Uchazeč předloží následující podklady:

 • strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • motivační dopis (maximálně v rozsahu 2 normostran)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém jazykovém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 1. 4. 2024, na přihlášky doručené po lhůtě pro podání přihlášky nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 2, Plzeň 301 00. Obálku označit „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice speciální studovny“. Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta/kandidátku na pozici knihovníka/knihovnice speciální studovny bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti/kandidátky posuzováni/posuzovány podle přihlášky, strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (max. 2 normostrany) a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pokud bude kandidát/ka doporučen/a do dalšího kola, bude mu/jí tato skutečnost oznámena do 3. 4. 2024 na uvedený e-mailový kontakt a bude pozván/a k ústnímu pohovoru v termínu od 8. 4 do 12. 4. 2024.
 • Výsledky výběrového řízení budou kandidátům/kandidátkám z druhého kola oznámeny nejpozději do 1 týdne od motivačního pohovoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány dle zásad GDPR.

Zásady GDPR při výběrovém řízení:
Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč písemně na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrového řízení), jsou po skončení výběrového řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.

Více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

dokument ke stažení (pdf, 128 kB)

Produkční v oddělení PR a marketingu

Chcete organizovat kulturní a vzdělávací akce, pracovat na cyklech jako #plzeňskézločiny, #potkejautora nebo organizovat výstavy, vernisáže, Noc literatury a další zajímavé projekty? Zvládáte kultivovaně vystupovat na veřejnosti a není vám cizí ani administrativní práce? Pak do PR týmu hledáme na pozici produkční/ho možná právě Vás!

Místo výkonu práce: Plzeň
Termín nástupu možný od: duben/květen 2024 (případně dle dohody)

Ceníme si:

 • organizačních schopností a pečlivé práce
 • flexibilního pracovního zapojení
 • schopnosti týmové i samostatné práce

Další požadavky:

 • VŠ vzdělání
 • zkušenosti s produkcí kulturních akcí výhodou
 • znalost anglického jazyka (min. úroveň B2) a znalost dalších jazyků výhodou
 • výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti
 • kultivované vystupování
 • odpovídající znalost práce na PC

Kandidátům nabízíme:

 • pestrou a stabilní práci v prestižní kulturní instituci
 • dynamické pracovní prostředí
 • flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova
 • možnost seberealizace
 • možnost odborného vzdělávání a profesního růstu
 • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, ICT technologie
 • práci na plný úvazek

V případě zájmu pošlete do 24. 1. 2024 Váš motivační dopis (max. 2 normostrany) a strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu na adresu: kozakova.apolena@svkpk.cz.

Upozornění:

 • Kandidáta/ku na danou pozici bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení.
 • V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, ale uvítáme i případné ukázky nebo odkazy na významné projekty, u nichž kandidát zajišťoval produkci.
 • Pokud bude kandidát/ka doporučen/a do dalšího kola, bude mu/jí tato skutečnost, spolu s dalšími instrukcemi, oznámena do 30. 1. 2024 na uvedený e-mailový kontakt.
 • Ve druhém kole bude nutné doložit výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců) a doložit uvedené nejvyšší vzdělání a případně další kvalifikační doklady (stačí jen formou nahlédnutí).
 • Kandidát/ka bude pozván/a k ústnímu pohovoru v termínu od 5. 2. do 16. 2. 2024.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

soubor ke stažení (pdf, 120 kB)

Výběrové řízení na pozici knihovníka v absenčních službách

Knihovník v absenčních službách

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: „knihovník v absenčních službách“.

Hledáte novou pracovní výzvu? Chcete pracovat v příjemném prostředí a potkávat se denně s různými lidmi? Bavilo by Vás podílet se na chodu knihovny, zajišťovat knihovnické a informační služby? Patří pečlivost a samostatnost mezi Vaše silné stránky?
Pak do oddělení absenčních služeb hledáme na pozici knihovníka možná právě Vás!

Místo výkonu práce: Plzeň, Smetanovy sady 2
Termín nástupu: 1. 4. 2024 nebo dohodou

Požadavky na uchazeče:

 • středoškolské vzdělání (knihovnické zaměření výhodou)
 • uživatelská znalost práce s PC
 • jazyková znalost jednoho cizího jazyka, (nejlépe AJ), na úrovni min. B1
 • praktická znalost knihovního systému (např. Aleph) výhodou
 • komunikativnost, systematičnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost
 • občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • ochota se dále vzdělávat

Nabízíme:

 • platovou třídu dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • pestrou a zajímavou práci v příjemném prostředí
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • zaměstnanecké benefity
 • možnost dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • možnost ubytování ve služebním bytě

Pracovní náplň:

 • zajišťování knihovnických a informačních služeb v oddělení absenčních služeb knihovny s regionální působností
 • vyhledávání a expedování dokumentů ze všech skladů SVK PK
 • adjustace knihovních dokumentů
 • zajišťování výpůjční obsluhy a všech prací s ní spojených

Uchazeč předloží následující podklady:

 • strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • motivační dopis (maximálně v rozsahu 2 normostran)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopii dokladu o nejvyšším dosaženém jazykovém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 25. 2. 2024, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 179/2, Plzeň 301 00. Obálku označit „výběrové řízení na pozici: knihovník v absenčních službách – Neotvírat“.
Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta na pozici knihovníka v absenčních službách bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení.
 • 1. kolo výběru – výběr kandidátů dle došlých přihlášek do druhého kola znám do 29. 2. 2024, kdy budou úspěšní kandidáti vyzváni k účasti v druhém kole.
 • 2. kolo výběru – motivační pohovor a ověření znalostí v období 4. 3. – 8. 3. 2024 (detaily budou zaslány s výzvou k účasti v druhém kole).
 • Výsledky výběrového řízení budou kandidátům z druhého kola oznámeny nejpozději do 1 týdne od motivačního pohovoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány dle zásad GDPR.

Zásady GDPR při výběrovém řízení:
Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč písemně na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrového řízení), jsou po skončení výběrového řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.

Více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

dokument ke stažení (pdf, 110 kB)

Výběrové řízení na pozici knihovníka akvizitéra / regionálního specialisty

Knihovník akvizitér / regionální specialista

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
„knihovník akvizitér / regionální specialista“.

Hledáte novou pracovní výzvu? Chcete pracovat v příjemném prostředí? Patří pečlivost a samostatnost mezi Vaše silné stránky? Máte organizační schopnosti a vůli dotáhnout vše do konce?
Pak do oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů na pozici knihovníka akvizitéra / regionálního specialisty hledáme možná právě Vás!

Místo výkonu práce: Plzeň, Klatovská tř. 200b
Termín nástupu: 1. 3. 2024 nebo dohodou

Požadavky na uchazeče:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu ideálně humanitního zaměření.
 • Znalost práce s PC (min. na úrovni ECDL Start).
 • Jazyková znalost jednoho cizího jazyka na úrovni min. B2, pasivní znalost dalších jazyků výhodou.
 • Znalost historie regionu Plzeňského/Západočeského kraje výhodou.
 • Znalost katalogizačních pravidel RDA nebo AACR2R výhodou.
 • Praktická znalost knihovního systému (např. Aleph) výhodou.
 • Komunikativnost, systematičnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost.
 • Všeobecný rozhled výhodou.
 • Občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.
 • Ochota se dále vzdělávat.

Nabízíme:

 • Platovou třídu dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 • Zajímavou práci v příjemném prostředí.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Možnost dalšího vzdělávání.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost ubytování ve služebním bytě.

Pracovní náplň:

 • Samostatně doplňuje a zpracovává konzervační fond regionálních dokumentů, zodpovídá za dosažení maximální možné úplnosti.
 • Aktivně vyhledává a doplňuje nové i starší regionální dokumenty, zajišťuje jejich nákup.
 • Sleduje akviziční zdroje pro doplňování knihovního fondu a podává návrhy na zakoupení dokumentů.
 • Podává odpovědným pracovníkům návrhy autorit pro databázi Regionálních osobností REOS.
 • Vede agendu mezinárodní výměny publikací.
 • Spolupracuje na rozvoji souboru věcných i jmenných národních autorit, podává návrhy lokálnímu supervizorovi.
 • Spolupracuje při řešení teoretických i praktických úkolů na úseku doplňování a zpracování knihovních fondů a dbá o svůj odborný růst.

Uchazeč předloží následující podklady:

 • Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
 • Motivační dopis (maximálně v rozsahu 2 normostran).
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém jazykovém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:

Do 12:00 dne 9. 2. 2024, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 179/2, Plzeň 301 00. Obálku označit „výběrové řízení na pozici: knihovník akvizitér / regionální specialista – Neotvírat“.
Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.

Upozornění:

 • Kandidáta na pozici knihovníka akvizitéra / regionálnhoí specialisty bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení.
 • 1. kolo výběru – výběr kandidátů dle došlých přihlášek do druhého kola znám do 14. 2. 2024, kdy budou úspěšní kandidáti vyzváni k účasti v druhém kole.
 • 2. kolo výběru – motivační pohovor a ověření znalostí v období 19. 2. – 23. 2. 2024 (detaily budou zaslány s výzvou k účasti v druhém kole).
 • Výsledky výběrového řízení budou kandidátům z druhého kola oznámeny nejpozději do 1 týdne od motivačního pohovoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poznámky:

 • Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány dle zásad GDPR.

Zásady GDPR při výběrovém řízení:
Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Odpovědi na inzerci při nabídce zaměstnání
Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou SVK PK, tento krok je považován za přihlášení se uchazeče k výběrovému řízení na nabízenou pozici a uchazeč tak souhlasí s předáním osobních údajů za účelem vyřízení agendy tohoto výběrového řízení.
Za tímto účelem reaguje uchazeč písemně na výše uvedenou adresu.
Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení do šesti měsíců data uchazeče smazána.

Více: https://svkpk.cz/o-knihovne/gdpr/

dokument ke stažení (pdf, 110 kB)

Produkční v oddělení PR a marketingu

Chcete organizovat kulturní a vzdělávací akce, pracovat na cyklech jako #plzeňskézločiny, #potkejautora nebo organizovat výstavy, vernisáže, Noc literatury a další zajímavé projekty? Zvládáte kultivovaně vystupovat na veřejnosti a není vám cizí ani administrativní práce? Pak do PR týmu hledáme na pozici produkční/ho možná právě Vás!
Místo výkonu práce: Plzeň
Termín nástupu možný od: srpen 2023 (případně dle dohody)

Ceníme si:

 • organizačních schopností a pečlivé práce
 • flexibilního pracovního zapojení
 • schopnosti týmové i samostatné práce

Další požadavky:

 • VŠ vzdělání
 • zkušenosti s produkcí kulturních akcí výhodou
 • znalost anglického jazyka (min. úroveň B2) a znalost dalších jazyků výhodou
 • výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti
 • kultivované vystupování
 • odpovídající znalost práce na PC

Kandidátům nabízíme:

 • pestrou a stabilní práci v prestižní kulturní instituci
 • dynamické pracovní prostředí
 • flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova
 • možnost seberealizace
 • možnost odborného vzdělávání a profesního růstu
 • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, ICT technologie
 • práci na plný úvazek

V případě zájmu pošlete do 20. 6. 2023 Váš motivační dopis (max. 2 normostrany) a strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu na adresu: kozakova.apolena@svkpk.cz.

Upozornění:

 • Kandidáta/ku na danou pozici bude vybírat výběrová komise ve dvoukolovém řízení.
 • V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, ale uvítáme i případné ukázky nebo odkazy na významné projekty, u nichž kandidát zajišťoval produkci.
 • Pokud bude kandidát/ka doporučen/a do dalšího kola, bude mu/jí tato skutečnost, spolu s dalšími instrukcemi, oznámena do 23. 6. 2023 na uvedený e-mailový kontakt.
 • Ve druhém kole bude nutné doložit výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců) a doložit uvedené nejvyšší vzdělání a případně další kvalifikační doklady (stačí jen formou nahlédnutí).
 • Kandidát/ka bude pozván/a k ústnímu pohovoru v termínu od 26. 6. do 30. 6. 2023.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.