Služby

  • prezenční půjčování z příruční knihovny, 400 titulů novin a časopisů je přístupno ve volném výběru, ostatní na vyžádání u obsluhy pracoviště
  • prezenční půjčování vázaných svazků novin a časopisů z fondu knihovny
  • kopírovací služby do 10 stran rozsahu samoobslužně; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografické dílně, včetně formátu A3

Zdroje

Fotogalerie