Služby

 • prezenční půjčování z příruční knihovny, 400 titulů novin a časopisů je přístupno ve volném výběru, ostatní na vyžádání u obsluhy pracoviště
 • prezenční půjčování vázaných svazků novin a časopisů z fondu knihovny
 • kopírovací služby do 10 stran rozsahu samoobslužně; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografické dílně, včetně formátu A3
 • přístup k:

Zdroje

 • příruční knihovna obsahuje přibližně 3 000 titulů novin a časopisů v jednotlivých číslech z běžného a předchozího roku; 186 mikrofilmů, vybrané tituly vázaných časopisů a Sbírku zákonů ČR
 • elektronický katalog
 • ANL – přístup do databáze regionálních článků v online katalogu SVK PK
 • REOS – přístup do databáze regionálních osobností v online katalogu SVK PK
 • digitalizované dokumenty regionálního fondu v systému Kramerius – plný přístup lze využít pouze z počítačů v síti knihovny
 • Mediální databáze fy Anopress – články z denního tisku a časopisů od roku 1996 v plných textech. Heslo nutné.
 • DNNTpřístup k plným textům zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu
 • naskenovaný lístkový katalog SVK PK

Ke stažení

Fotogalerie