Služby

  • prezenční půjčování z příruční knihovny, 400 titulů novin a časopisů je přístupno ve volném výběru, ostatní na vyžádání u obsluhy pracoviště
  • prezenční půjčování vázaných svazků novin a časopisů z fondu knihovny
  • kopírovací služby do 10 stran rozsahu samoobslužně; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografické dílně, včetně formátu A3

Zdroje

  • příruční knihovna obsahuje přibližně 3 000 titulů novin a časopisů v jednotlivých číslech z běžného a předchozího roku; 186 mikrofilmů, vybrané tituly vázaných časopisů a Sbírku zákonů ČR
  • elektronický katalog
  • jmenný katalog periodik
  • digitalizované dokumenty regionálního fondu v systému Kramerius – plný přístup lze využít pouze z počítačů v síti knihovny
  • Mediální databáze fy Anopress – články z denního tisku a časopisů od roku 1996 v plných textech. Heslo nutné.

Ke stažení

Fotogalerie