Základní dokumenty knihovny

Zřizovací listina SVK PK (pdf, 14 MB)
Knihovní řád SVK PK (celý soubor ke stažení – pdf, 1 MB) Poslední aktualizace 21. 3. 2022

Pro knihovníky v regionu

Centrální adresář knihoven (autor: PhDr. Eva Svobodová, NK ČR – pps, 19 MB)
Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách PK (pdf, 290 kB)
Jak (ne)psat projekty (autor: Mgr. Roman Giebisch, PhD. – pdf, 310 kB)
Grantové programy na podporu knihoven (autor: Mgr. Roman Giebisch, PhD. – pdf, 2 MB)
Návštěva v archivu (autor: Mgr. Jana Kopečková, SOA Plzeň – pdf, 19 MB)
Péče o knihovní fond (autor: Mgr. Anna Andrlová, SVK PK – pdf, 780 kB)
Statistika za rok 2012 a ještě něco navíc (autor: Mgr. Ladislava Zemánková, KI NK ČR – pdf, 490 kB)
Nový občanský zákoník v knihovnách (autor: JUDr. Lenka Zemanová Lindová – pps, 915 kB)
Rekodifikace soukromého práva – úvod (autor: Mgr. Ing. Kristina Jiroušková – pps, 290 kB)
RICHTER, Vít; MATUŠÍK, Zdeněk. Služby knihoven a autorský zákon (pdf, 555 kB)

Pro výkon regionálních funkcí

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2021 (pdf, 670 kB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2020 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2020 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2019 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2019 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2018 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2018 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2017 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2017 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2016 (pdf, 3 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2016 (pdf; 1,98 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 (pdf, 550 kB)
Vyhodnocení plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb v Plzeňském kraji za rok 2013 (pdf, 495 kB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 (pdf, 1 MB)
Smlouva o poskytování regionálních služeb (doc, 42 kB)
Smlouva o přenesení regionálních služeb (doc, 53 kB)
Pokyny k vyplňování výkazu RF (pdf, 243 kB)
Kodex etiky českých knihovníků
Zápisy z jednání sekce SDRUK pro výkon RF

Legislativa, normy, doporučení

Návrh rozpočtu

Na základě ust. § 28 odst. 1 a ust. § 28a odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 2/2017, který schválila dne 26. 6. 2017 Rada PK usnesením č. 704/17, jsou v Příloze č. 1 uvedeny návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem.

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací PK zde

Ostatní

Pokyny pro nové čtenáře naleznete na stránce Jste tu poprvé?
Letní provozní doba SVK PK – leták ke stažení
Vánoční provozní doba – leták ke stažení

Žádost subjektu údajů

Oddělení absenčních služeb

Oddělení prezenčních služeb

Oddělení zahraničních knihoven

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů

Různé