Základní dokumenty knihovny

Zřizovací listina SVK PK (pdf, 14 MB)
Knihovní řád SVK PK (celý soubor ke stažení – pdf, 1 MB) Poslední aktualizace 3. 5. 2023

Pro knihovníky v regionu

Centrální adresář knihoven (autor: PhDr. Eva Svobodová, NK ČR – pps, 19 MB)
Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách PK (pdf, 290 kB)
Jak (ne)psat projekty (autor: Mgr. Roman Giebisch, PhD. – pdf, 310 kB)
Grantové programy na podporu knihoven (autor: Mgr. Roman Giebisch, PhD. – pdf, 2 MB)
Návštěva v archivu (autor: Mgr. Jana Kopečková, SOA Plzeň – pdf, 19 MB)
Péče o knihovní fond (autor: Mgr. Anna Andrlová, SVK PK – pdf, 780 kB)
Statistika za rok 2012 a ještě něco navíc (autor: Mgr. Ladislava Zemánková, KI NK ČR – pdf, 490 kB)
Nový občanský zákoník v knihovnách (autor: JUDr. Lenka Zemanová Lindová – pps, 915 kB)
Rekodifikace soukromého práva – úvod (autor: Mgr. Ing. Kristina Jiroušková – pps, 290 kB)
RICHTER, Vít; MATUŠÍK, Zdeněk. Služby knihoven a autorský zákon (pdf, 555 kB)

Pro výkon regionálních funkcí

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2023 (pdf, 646 kB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2022 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2022 (pdf, 3 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2021 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2021 (pdf, 670 kB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2020 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2020 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2019 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2019 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2018 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2018 (pdf, 2 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2017 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2017 (pdf, 2 MB)
Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2016 (pdf, 3 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2016 (pdf; 1,98 MB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 (pdf, 550 kB)
Vyhodnocení plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb v Plzeňském kraji za rok 2013 (pdf, 495 kB)
Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 (pdf, 1 MB)
Smlouva o poskytování regionálních služeb (doc, 42 kB)
Smlouva o přenesení regionálních služeb (doc, 53 kB)
Pokyny k vyplňování výkazu RF (pdf, 243 kB)
Kodex etiky českých knihovníků
Zápisy z jednání sekce SDRUK pro výkon RF

Legislativa, normy, doporučení

Návrh rozpočtu

Na základě ust. § 28 odst. 1 a ust. § 28a odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 2/2017, který schválila dne 26. 6. 2017 Rada PK usnesením č. 704/17, jsou v Příloze č. 1 uvedeny návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem.

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací PK zde

Ostatní

Pokyny pro nové čtenáře naleznete na stránce Jste tu poprvé?

Žádost subjektu údajů

Oddělení absenčních služeb

Oddělení prezenčních služeb

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů