Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví vzniklo na základě vládního usnesení ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

  • zabezpečuje odbornou agendu ve styku s knihovnami v regionu, s ostatními krajskými knihovnami a dalšími odbornými knihovnami
  • spolupracuje s Knihovnickým institutem Národní knihovny České republiky
  • vede a aktualizuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury
  • zpracovává sumáře statistických výkazů knihoven Plzeňského kraje
  • koordinuje výkon regionálních funkcí veřejných knihoven v Plzeňském kraji
  • metodicky pomáhá veřejným knihovnám Plzeňského kraje
  • organizačně zajišťuje akce vzdělávacího centra SVK PK
  • podílí se za SVK PK na činnosti SKIP, SDRUK, případně dalších profesních a odborných orgánů
  • organizuje kurzy informační gramotnosti pro pracovníky veřejných knihoven z finančních prostředků grantového programu VISK2 Ministerstva kultury ČR

Semináře, přednášky, workshopy

Pedagogické základy pro práci s dospělými (se specifikem seniorů), Pozvánka (pdf, 190 kB)
Pedagogické základy pro práci s mládeží aneb Jak komunikovat s žákovskou skupinou ve věku 12+, Pozvánka (pdf, 190 kB)
Pedagogické základy pro práci s dětmi do 12 let aneb Jak komunikovat se skupinou žáků mladšího školního věku Pozvánka (pdf, 190 kB)
Pedagogické základy pro práci s dospělými (se specifikem seniorů) Pozvánka (pdf, 190 kB)
Pedagogické základy pro práci s mládeží, aneb jak komunikovat s žákovskou skupinou ve věku 12+ Pozvánka (pdf, 190 kB)
Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků KKS Plzeňského kraje Anotace kurzů a přihlášky

2024

Pedagogické základy pro práci s dětmi do 12 let aneb Jak komunikovat se skupinou žáků mladšího školního věku Pozvánka (pdf, 190 kB)
EBSCOhost Pozvánka (pdf, 190 kB)

2023

Jak správně prezentovat: verbální i neverbální komunikace v praxi Pozvánka (pdf, 145 kB)
Grafický program Canva Pozvánka (pdf, 230 kB)
Virtuální realita v knihovně Pozvánka (pdf, 225 kB)
Seminář s workshopem ke službě Získej Pozvánka (pdf, 225 kB)
Jak nakládat s CC díly – Autorskoprávní aspekty Open Science Pozvánka (pdf, 220 kB)
Základy Wikipedie pro knihovníky Pozvánka (pdf, 140 kB)

2022

Jak zpřístupnit služby knihoven příchozím z Ukrajiny po ruské invazi Pozvánka (pdf, 180 kB)
Funkční (ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi Pozvánka (pdf, 151 kB)
Mediální komunikace Pozvánka (pdf, 147 kB)
Péče o knihovní fond Pozvánka (pdf, 150 kB)
Výpůjční služby v knihovnách s lokální a regionální působností Pozvánka (pdf, 150 kB)

2021

Akce v knihovně – od nápadu k realizaci Pozvánka (pdf, 160 kB)

2020

Prezentace a prezentační dovednosti Pozvánka (pdf, 190 kB)
Marketing na Facebooku pro pokročilé Pozvánka (pdf, 190 kB)
Na pomoc katalogizační praxi veřejných knihoven – spolupráce
se souborným katalogem
Pozvánka (pdf, 190 kB)
Na pomoc katalogizační praxi veřejných knihoven – tvorba autorit Pozvánka (pdf, 185 kB)
Jak dostat skupinu 13+ do knihoven a jak s nimi (spolu)pracovat Pozvánka (pdf, 153 kB)
Báječný hrdina k nevydržení Pozvánka (pdf, 2 MB)

2019

Komiks – seminář Pozvánka (pdf, 390 kB)
Čtenářské lekce a dílny Pozvánka (pdf, 390 kB)
Nové procesy a metody v akvizici Pozvánka (pdf, 216 kB)
Mapování jako nástroj sdílení dobré praxe, spolupráce a PR Pozvánka (pdf, 220 kB)
Virtuální národní fonotéka Pozvánka (pdf, 240 kB)
Anopress Pozvánka (pdf, 217 kB)
Jak můžeme lépe vyhledávat informace o zdraví? Pozvánka (pdf, 217 kB)
Získej Pozvánka (pdf, 235 kB)

2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to samiPozvánka (pdf, 536 kB)

Knihovny.cz Pozvánka (pdf, 215 kB)
Prezentace AKS Tritius Pozvánka (pdf, 215 kB)
Projekt Manuscriptorium Pozvánka (pdf, 215 kB)
Knihovny.cz Pozvánka (pdf, 220 kB)
Mediální gramotnost Pozvánka (pdf, 280 kB)
AKS Koha Pozvánka (pdf, 270 kB)
Knihovnické paragrafy Pozvánka (pdf, 218 kB)
Databáze ASPI Pozvánka (pdf, 220 kB)
Současná americká a britská literatura v českých překladech II. Pozvánka (pdf, 240 kB)

2017

Databáze ASPI Pozvánka (pdf, 220 kB)
Současná americká a britská literatura v českých překladech II. Pozvánka (pdf, 240 kB)
Statistika a benchmarking knihoven Pozvánka (pdf, 217 kB)
Knihovny.cz v roce 2017 Pozvánka (pdf, 300 kB)
Prezentace AKS TRITIUS Pozvánka (pdf, 300 kB)
Současná americká a britská literatura v českém překladu Pozvánka (pdf, 275 kB)
Učící knihovník – kurz pedagogického minima Pozvánka (pdf, 300 kB)
Storytelling Pozvánka (pdf, 290 kB)
Syndrom vyhoření a psychohygiena Pozvánka (pdf, 290 kB)
Prezentace Wikipedie Pozvánka (pdf, 295 kB)
Webnode – tvorba www stránek Pozvánka (pdf, 285 kB)
2016

Hlavní rozdíly systémů Clavius a Tritius 26. 10. 2016 pozvánka (pdf, 210 kB)
Workshop Knihovny.cz – centrální portál knihoven 1. 11. 2016 pozvánka (pdf, 270 kB)
Americká literatura III. (Mgr. Michaela Čaňková) 11. 10. 2016 pozvánka (pdf, 220 kB)
CADR – Centrální adresář knihoven 17.5.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Knihy znovu nalezené 2. 5. 2016 Pozvánka (pdf, 205 kB)
Public Relations pro každodenní praxi knihoven 5. 4. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Seminář ke katalogizačním pravidlům RDA 8. 4. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Aktualizace a revize knihovního fondu 15. 3. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy 23. 2. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
MARC 21, pravidla RDA, Clavius
(seminář pro katalogizátory )
12.1.2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Americká literatura – II. část (Mgr. Michaela Čaňková) 19. 1. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
2015

Prevence násilí na pracovišti I. 7. 1., 14. 1.,
21. 1. 28. 1.
Ptejte se knihovny 16. 2.
Britská literatura 25. 2.
Katalogizační pravidla RDA 9. 3., 10. 3.
E-knihy 24. 3.
RDA autority 25. 3.
Prevence násilí na pracovišti II. 31. 3., 7. 4.,
15. 4., 21. 4.
Prevence násilí na pracovišti III. 28. 4., 5. 5.,
12. 5., 19. 5.
Přátelská pracoviště. Kvalita služeb a možnost certifikace
(Mgr. David Šourek)
23., 24. 9.
Americká literatura (Mgr. Michaela Čaňková) 10. 11. Pozvánka (pdf, 225 kB)
Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven
(Bc. Vojtěch Vojtíšek)
1. 12. Pozvánka (pdf, 225 kB)
Public relations a komunikace v knihovnách
(Mgr. Věra Ondřichová)
8. 12. Pozvánka (pdf, 225 kB)

Vzdělávání v oblasti ICT

z projektu „Kurzy informační gramotnosti“ za finanční podpory programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR

Pro přihlášení do vybraného kurzu využijte odkazu v pozvánce.

Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami 26. 11. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty 29. 10. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Informace státní a veřejné správy na internetu 8. 10. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Nástroje pro online vzdělávání 17. 9. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Nástroje pro online komunikaci 4. 6. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Cloudové aplikace pro spolupráci a sdílení 14. 5. 2024 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Efektivní práce s účtem Google aneb Jak být IN knihovníkem 7. a 14. 11. 2023 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Tvorba webových stránek pomocí šablony Webnode 17. a 24. 10. 2023 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Grafický program Canva 3. 10. 2023 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Tvorba prezentací v Prezi.com 19. 9. 2023 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Infografika 20. 6. 2023 Pozvánka (pdf, 220 kB)
Jak na tabulky a grafy v Excelu 13. 6. 2023 Pozvánka (pdf, 260 kB)
Bezpečné používání informačních technologií 1. a 8. 11. 2022 Pozvánka (pdf, 150 kB)
Grafický program Canva 4. 10. 2022 Pozvánka (pdf, 150 kB)
Úprava videozáznamů 6. 9. 2022 Pozvánka (pdf, 150 kB)
Myšlenkové mapy 14. 6. 2022 Pozvánka (pdf, 185 kB)
Programy pro on-line komunikaci a vzdělávání 17. 5. 2022 Pozvánka (pdf, 180 kB)
Marketing na Facebooku pro pokročilé 30. 11. 2021 Pozvánka (pdf, 190 kB)
Facebook pro (mírně) pokročilé 9. a 23. 11. 2021 Pozvánka (pdf, 190 kB)
MS Office 2019 (texty, tabulky, prezentace) 19. a 26. 10. 2021 Pozvánka (pdf, 185 kB)
Prezentační dovednosti 5. a 12. 10. 2021 Pozvánka (pdf, 180 kB)
Dotazník spokojenosti se službami knihovny 21. 9. 2021 Pozvánka (pdf, 180 kB)
Regionální informační zdroje SVK PK 14. 9. 2021 Pozvánka (pdf, 180 kB)
Programy pro on-line komunikaci a vzdělávání 22. 6. 2021 Pozvánka (pdf, 186 kB)
Etiketa a normy v písemném styku, Corporate Identity 15. 6. 2021 Pozvánka (pdf, 183 kB)
Zprostředkování děl nedostupných na trhu 25. 5. 2021 Pozvánka (pdf, 190 kB)
ZRUŠENO: Regionální informační zdroje SVK PK 13. 10. 2020 Pozvánka (pdf, 190 kB)
Bezpečné používání informačních technologií 22. a 29. 9. 2020 Pozvánka (pdf, 185 kB)
Jak na tabulky a grafy v Excelu 21. 11. 2019 Pozvánka (pdf, 440 kB)
Zpracování textu v MS Word 12. 11. 2019 Pozvánka (pdf, 445 kB)
Knihovny.cz 29.10. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Informační činnosti v menších knihovnách s využitím EIZ 5.12. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Grafická tvorba pozvánky a plakátu 19. a 26.11. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Informační, obsahová a mediální gramotnost pro knihovníky 4.9. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Tvorba webových stránek pomocí šablony 12. a 19.9. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Outlook, jeho nástroje a aplikace 4. a 11. 6. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Bezpečnost v on-line prostředí 7. 5. 2019 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Dokumentární portrét 13. a 20.11.2018 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Dotyková zařízení ve výuce 30.10. a 27.11.2018 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Střih a úprava zvukových nahrávek a videa 25. 9. 2018 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Digitální knihovna Kramerius (pro pokročilé) 16. 10. 2018 Pozvánka (pdf, 245 kB)
Google a jeho nástroje 25. 10. a 1. 11. 2018 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Elektronické informační zdroje k tvorbě rodokmenu 26. 6. 2018 Pozvánka (pdf, 270 kB)
Elektronické informační zdroje k tvorbě rodokmenu 19. 6. 2018 Pozvánka (pdf, 270 kB)
Střih a úprava zvukových nahrávek a videa termín zrušen Pozvánka (pdf, 245 kB)
Příprava a vyhodnocení ankety 5. 6. 2018 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Digitální knihovna Kramerius 15. 5. 2018 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Fotografujeme akci 14. a 21. 11. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Digitální obrázky a jejich úprava 2. a 9. 11. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé 28. 11. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Využití citačního software 24. 10. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Prezentace 17. 10. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Digitální knihovna Kramerius 26. 9. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami 5. a 19. 9. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Správa sociálních sítí 12. a 19. 4. 2017 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Seminář Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše 27. 10. a 31. 10. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše 10. 11., 14. 11. 2016 Pozvánka (pdf, 265 kB)
Správa souborů a bezpečné používání PC 18. 10. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Digitální fotografie 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba obsahu sociálních sítí 31. 5. a 7. 6. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Plánování pomocí Google kalendáře 24. 5. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Sdílené dokumenty pomocí Google Docs 3. 5. 2016 Pozvánka (pdf, 225 kB)
My Heritage a genealogické zdroje na internetu (5 hod.) 9. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 205 kB)
Prezentační program Prezi (5 hod.) 16. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 240 kB)
Možnosti Google (5 hod.) 17. 6. 2015 Pozvánka (pdf, 200 kB)
EIZ pro vzdělávání (5 hod.) 8. 9. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba prezentací a umění prezentovat (10 hod.) 15. 9. a 22. 9. 2015 Pozvánka (pdf, 200 kB)
Úprava digitální fotografie a program Gimp (10 hod.) 13. 10. a 20. 10. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Tvorba prezentací a umění prezentovat (10 hod.) 5. 11. a 12. 11. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)
Volné EIZ a organizace rešeršní činnosti (5 hod.) 25. 11. 2015 Pozvánka (pdf, 225 kB)

Možnosti rekvalifikace v oboru

Ke stažení