Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny webové stránky provozované Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, jmenovitě:

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  • Některé prvky webové stránky nejsou přístupné z důvodu nedostatečného kontrastu prvků.
  • Některé obrázky neobsahují textovou alternativu.
  • Některé stránky neobsahují dostatečné sémantické značky pro formátování obsahu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 9. 2020.

Hodnocení souladu bylo provedeno vlastním posouzením (v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Obrátit se na nás můžete prostřednictví kontaktního formuláře.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz