• Plnění a koordinace výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Zpracování dlouhodobých koncepcí, analýz, přehledů
  • Statistika knihovnických činností, benchmarking knihoven
  • Vzdělávání pro knihovníky v kraji (kurzy, přednášky, semináře)
  • Ediční činnost (metodická doporučení, zprávy, rozbory)
  • Správa příruční knihovny knihovnické literatury
  • Distribuce materiálů pro knihovny
  • Organizace odborné praxe pro studenty SŠ a VŠ knihovnicko-informačního zaměření