Prezenční výpůjčka znamená, že dokument nelze půjčit mimo budovu; je možné jej studovat pouze na pracovištích služeb.

Dokumenty, které si přejete odnést mimo knihovnu, lze půjčit prostřednictvím absenčních služeb.

 

Výběr literatury

je vázán na čtenářské katalogy. Požadovanou literaturu můžete hledat:

  • v lístkových katalozích (jmenném, předmětovém, systematickém) budovaných v letech 1950–1997, jmenný katalog je k dispozici též v naskenované po­době v elektronickém katalogu (dokumenty zapsané do fondu od roku 1991 a další dodatečně elektronicky zpracované, více než polovina knihovního fondu), který umožňuje online objednávání
  • v muzejním katalogu (budovaném v letech 1907–1952), jmenná část katalogu je k dispozici v naskenované podobě, lístková věcná část katalogu je umístěna v internetové studovně v přízemí budovy

Všechny čtenářské katalogy jsou přístupné v hlavní budově knihovny. Při hledání v lístkových katalozích si zapište přesné znění signatury (značky v pravém horním rohu záznamu) požadovaných dokumentů pro pozdější objednávku.

Objednávání dokumentů

Požadované dokumenty si můžete objednat online prostřednictvím elektronického katalogu na https://aleph.svkpk.cz/F, u samoobslužných stanic ve volném výběru ve 2. patře budovy nebo na jakémkoli zařízení připojeném na internet. V případě potíží s online objednáváním i v jedné ze studoven (všeobecná studovna, čítárna časopisů, speciální studovna) prostřednictvím službu konajícího knihovníka. V případě, že požadovaný dokument naleznete pouze v lístkovém katalogu, žádejte objednání v jedné ze studoven.

Do studoven lze objednat prostřednictvím elektronického katalogu maximálně pět exemplářů v jeden den, další pak u knihovníka v jedné ze studoven.

Vydávání objednaných dokumentů, výpůjční lhůta

Objednané dokumenty jsou pro Vás půjčeny po dobu 14 kalendářních dnů ve studovně, kterou volíte při zadávání požadavku, nebo kterou navštívíte s požadavkem na objednání dokumentu, který není v elektronickém katalogu. Po uplynutí výpůjční lhůty jsou vráceny zpět do skladu. Maximální počet výpůjček ve všech studovnách je 5 exemplářů.

Prodlužování výpůjček

Výpůjčky ve studovnách lze prodlužovat pouze u službu konajícího knihovníka ve studovně, ve které je dokument půjčen. Výpůjčka není prodloužena v případě, že je dokument žádán dalším čtenářem. Výpůjčky ve studovnách nelze prodlužovat prostřednictvím online čtenářského konta.

Ke stažení