Služby

 • prezenční půjčování z příruční knihovny, publikace jsou přístupné ve volném výběru, dokumenty uložené u služby knihovník vydá na požádání
 • prezenční půjčování tištěných dokumentů z fondu knihovny
 • prezenční poslech LP, CD i DVD s klasickou, ale i populární hudbou a mluveným slovem
 • prezenční studium fondu tištěných českých technických norem vydaných do 31. 12. 2005
 • vstup do databáze platných českých technických norem ve formátu PDF ČSN Online
 • přijímání žádanek na prezenční studium historických fondů v badatelské studovně
 • evidence jednotlivých návštěv v badatelské studovně
 • prezenční půjčování na základě speciálních podmínek
 • přístup k:
  • digitalizovaným dokumentům regionálního fondu (systém Kramerius – plný přístup pouze z počítačů v síti knihovny)
  • regionálním databázím článkůosobností v online katalogu SVK PK
  • vybraným rukopisům z fondu SVK PK a digitalizovaným historickým fondům nejen českých knihoven
  • plným textům zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu
 • kopírovací služby na papírový podklad do 10 stran rozsahu formátů A4 – A3 samoobslužně na velkoformátovém knižním skeneru nebo na klasické kopírce; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografic­ké dílně
 • bezdrátové připojení k Internetu (WiFi) se řídí pravidly uvedenými v čl. 13. Knihovního řádu. Informace o technických parametrech WiFi ve všeobecné studovně: vlastní mobilní zařízení čtenáře (notebook, PDA aj) s HW splňujícím normu IEEE 802.11b a IEEE 802.11g; IP konfiguraci obdrží zařízení od DHCP serveru; SSID: SVKPL; rychlost je dána verzí IEEE – 802.11b ma 11 Mb/s nebo IEEE – 820.11g ma 54 Mb/s; povoleny jsou pouze protokoly http a https; komunikace je nešifrovaná; k dispozici jsou dva adaptéry WiFi, jeden na USB a jeden PCMCIA kartu

Zdroje

 • příruční knihovna obsahuje přibližně 5 400 svazků základní literatury ze všech oblastí poznání, včetně českých i zahraničních všeobecných i oborových encyklopedií, biografií, naučných i jazykových slovníků
 • elektronický katalog
 • ANL – přístup do databáze regionálních článků v online katalogu SVK PK
 • REOS – přístup do databáze regionálních osobností v online katalogu SVK PK
 • databáze české
 • digitalizované dokumenty regionálního fondu v systému Kramerius – plný přístup lze využít pouze z počítačů v síti knihovny
 • Manuscriptorium – vybrané rukopisy z fondu SVK PK a přístup do digitalizovaných historických fondů nejen českých knihoven
 • DNNTpřístup k plným textům zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu
 • Elektronické časopisy – pro přístup k plným textům článků žlutě označených titulů je nutné využívat seznam z počítačů v síti knihovny
 • naskenovaný lístkový katalog SVK PK

Fotogalerie