Služby

  • prezenční půjčování z příruční knihovny, publikace jsou přístupné ve volném výběru, dokumenty uložené u služby knihovník vydá na požádání
  • prezenční půjčování tištěných dokumentů z fondu knihovny
  • prezenční studium fondu tištěných českých technických norem vydaných do 31.12.2005
  • vstup do databáze platných českých technických norem ve formátu PDF ČSN Online
  • přijímání žádanek na prezenční studium historických fondů v badatelské studovně
  • evidence jednotlivých návštěv v badatelské studovně
  • prezenční půjčování na základě speciálních podmínek
  • kopírovací služby na papírový podklad do 10 stran rozsahu formátů A4 – A3 samoobslužně na velkoformátovém knižním skeneru nebo na klasické kopírce; rozsáhlejší zakázky zprostředkujeme v reprografic­ké dílně
  • bezdrátové připojení k Internetu (WiFi) se řídí pravidly uvedenými v čl. 13. Knihovního řádu. Informace o technických parametrech WiFi ve všeobecné studovně: vlastní mobilní zařízení čtenáře (notebook, PDA aj) s HW splňujícím normu IEEE 802.11b a IEEE 802.11g; IP konfiguraci obdrží zařízení od DHCP serveru; SSID: SVKPL; rychlost je dána verzí IEEE – 802.11b ma 11 Mb/s nebo IEEE – 820.11g ma 54 Mb/s; povoleny jsou pouze protokoly http a https; komunikace je nešifrovaná; k dispozici jsou dva adaptéry WiFi, jeden na USB a jeden PCMCIA kartu

Zdroje

Fotogalerie