Ředitelství

Zaměstnanec pověřený stykem s veřejnosti při podávání informací o zpracování osobních údajů SVK PK:

Bc. Josef Chlad
tel: +420 377 306 964
e-mail: gdpr@svkpk.cz