„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

Seneca