Knihovna pro nevidomé je samostatným pracovištěm SVK Plzeňského kraje, její služby se řídí vlastním výpůjčním řádem (viz Příloha č. 2 Knihovního řádu SVK PK). Poskytuje své služby nevidomým a zrakově postiženým občanům, kteří se mohou stát uživateli Knihovny pro nevidomé na základě předložení průkazu ZTP/P nebo na základě písemného potvrzení od očního lékaře. Knihovna pro nevidomé je vybavena orientačním majákem a zvukovým signálem, který se zapíná ve výpůjčních hodinách. Před Knihovnou pro nevidomé jsou parkovací místa vyhrazená invalidním občanům.

Služby

  • Půjčujeme díla české i světové literatury ve zvukové podobě na audiokazetách a na CD ve formátu MP3.
  • Uživatelům, kteří nemohou Knihovnu pro nevidomé navštěvovat osobně, zajišťujeme rozesílání zvukových knih do místa bydliště.
  • Uživatel Knihovny pro nevidomé má k dispozici tištěný katalog zvukových dokumentů, které si může vypůjčit.
  • Poskytujeme informační služby.

Všechny služby Knihovny pro nevidomé jsou poskytovány zdarma.

Ke stažení