Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela

Dipl.-Ing. Dipl.-Kffr. Jaroslava Pongratz, MBA
(Netzwerkmanagerin Bayern – Böhmen, Europaregion Donau – Moldau e. V.)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 319
Akce probíhá 6. 3. 2023, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost