Komunikační dovednosti pro děti 1. – 3. ročníku ZŠ, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština. Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, v komunikaci s učiteli a rodiči, motivovat ke čtení a vzdělávání.

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 20. 6. 2023, 16.00 – 17.00
Vstupné volné
Určené pro děti 1.-3. ročníku ZŠ