Pro děti, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština.
Cílem je pomoc s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština, a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, podpora v komunikaci s učiteli a rodiči. Motivace ke čtení a vzdělávání.

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 13. 9. 2022, 17.00 – 18.00
Vstupné volné
Určené pro děti 1.-3. ročníku ZŠ