Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela.

Christian Doleschal, MdEP
(Mitglied des Europäischen Parlaments Brüssel/Straßburg)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 319
Akce probíhá 6. 11. 2023, 17.45 – 19.15
Vstupné volné
Určené pro veřejnost