Výstava je výběrem méně vystavovaných grafických děl akad. mal. Miloše Ševčíka z let 1966−1969 a jednoho obrazu z roku 2006. Na rozdíl od počátku 60. let, kdy se ve své grafické i malířské tvorbě zaměřoval na figurální motivy a zpracování řady literárních motivů, byla na konci tohoto období figurace nahrazena abstrakcí a jeho zájem se soustředil na zpracování biomorfních motivů, jež vykazují zároveň rysy nové figurace i informelu. Vybraná grafická díla autora nám poodkrývají tajemnou dimenzi, v níž se tvary prolínají, vzdouvají a nechávají nás vtáhnout do obrazu a ponořit se do vnitřního světa. Nic není popisné, tvary pouze naznačují vyšší celky a vybízení k přemýšlení. I linie grafiky jsou rozechvělé, měkké, ale zároveň pevně drží tvar. Jediný obraz, který je na výstavě představen, je v kontrastu s předchozími a časově i vizuálně uzavírá autorovu uměleckou dráhu.

Vernisáž: 24. 10. v 17:00

Místo konání Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Akce probíhá 24. 10. 2023, 17.00 – 24. 11. 2023, 15.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost