Z důvodu nemoci přednáška zrušena.
Odsun německy mluvící minority z Československa a jeho vnímání v rakouském denním tisku – přednáška ve spolupráci s KNJ FPE ZČU.

Magistr filozofie Simon Ullrich bude hovořit v němčině. Vystudoval dějiny a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na Univerzitě Karla Franzena ve Štýrském Hradci. V letním semestru 2021 absolvoval badatelskou stáž v Plzni financovanou z grantu „Aktion Rakousko-Česká republika“.
Přednáška se zabývá vnímáním vyhnání německy mluvící minority z Československa v letech 1945-1946 ve čtyřech denících dobového rakouského denního tisku. Analýza rozsáhlého zpravodajství ukazuje, že pohled na vyhnání byl nejen rozdílný, ale částečně dokonce rozporuplný.

Der Vortrag beschäftigt sich damit, wie die Vertreibung der deutschsprachigen Minderheit aus der Tschechoslowakei 1945/1946 in vier zeitgenössischen österreichischen Tagezeitungen wahrgenommen und beurteilt worden ist. Eine Analyse der umfangreichen Berichterstattung zeigt, dass der Blick darauf nicht nur recht unterschiedlich, sondern teilweise sogar widersprüchlich ist.
Mag. phil. Simon Ullrich ist Historiker und hat an der Karl-Franzen-Universität Graz Lehramt Geschichte und Deutsch studiert. Im Sommersemester 2021 hat er einen von der Aktion Österreich – Tschechische Republik geförderten Forschungsaufenthalt in Pilsen absolviert

Místo konání Německá a Rakouská knihovna SVK PK, videosál, nám. Republiky 12
Akce probíhá 6. 6. 2022, 18.00 – 19.30
Vstupné volné
Určené pro veřejnost