Ubytovny − levné bydlení pro sociálně slabší občany, ale i pro agenturní zaměstnance továren z průmyslových zón v okolí Plzně. Nezřídka na tato místa vyjíždějí policejní hlídky opakovaně, ať už kvůli rušení klidu, nadměrnému hluku či rvačkám. Ve většině případů hraje roli také alkohol.

Na pokoji jedné z ubytoven vznikl v ranních hodinách 11. září 2018 požár od svíčky, který se v důsledku řádně neuzavřených dělících protipožárních dveří mezi jednotlivými bloky ubytovny rozšířil na celou dvoupodlažní budovu. Přestože první vozy Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje byly na místě v řádech minut, bilance požáru byla tragická − o život přišla jedna mladá žena, čtyři osoby byly těžce zraněné, další osoby lehce. Většina ubytovaných přišla o veškerý majetek, neboť při útěku z hořící budovy nechali všechny své věci v pokojích. Navíc se v přízemí objektu nacházely provozovny (autoservis, sklenář), jejichž majitelé tak ze dne na den přišli o svoji živnost.

Při takových požárech s hasiči úzce spolupracuje policie a díky jejich společnému úsilí byl nakonec i pachatel, který požár svou nedbalostí založil, pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody.

Místo konání Smetanovy sady 2, všeobecná studovna, přízemí
Akce probíhá 13. 6. 2023, 17.30 – 18.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: www.plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost