Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela

Marian Mure, M. A. – Maika Victor-Ustohal, M. A.
(Kompetenzzentrum Bayern – Mittel- und Osteuropa, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 319
Akce probíhá 24. 4. 2023, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost