Rony Demaeseneer, narozen v roce 1973 v Bruselu, diplomovaný knihovník-dokumentarista, lektor historie a knihařských technik, je belgický spisovatel (Livret muet, Maëlstrom, 2012) a publicista, jehož literární příspěvky vycházejí pravidelně v různých časopisech (Le Carnet et les Instants, Indications, La Revue Nouvelle, Phoenix). Po dobu 5 let moderoval čtvrteční měsíční literární setkání (Jeudis Lire) v Paláci umění (Palais des Beaux-Arts) v Bruselu věnovaná především francouzsky psaným literárním novinkám. Zajímá se, mimo jiné, o méně známé belgické autory jako Raymonda Ceuppense, Louise Delattra, Maxe Deauvilla, jimž věnoval několik článků. V roce 2014 spolupracoval na Dictionnaire Rimbaud (Rimbaudův slovník) vydaném Robertem Laffontem v Paříži ve sbírce Bouquins. Roku 2019 publikoval v edici „Eléments de Langage“ básnickou sbírku věnovanou babičce z otcovy strany Miladě Dorflerové – L’habitude (presque) rassurante des départs. Laureát belgické literární ceny (Cena Maurice-Carême 2018), jež se uděluje od roku 1989 s cílem podporovat básnickou tvorbu ve frankofonní Belgii, se v současné době věnuje antologii textů Andrého Blaviera. Od roku 2017 pořádá bruselské literární večery „Dîners littéraires bruxellois“ v Maison de la Francité v Bruselu.
V květnu 2022 byl kurátorem výstavy „Queneau, Oulipo et p’tit vélo“ věnované belgickému sběrateli Jeanu-Michelu Pochetovi, která byla rovněž k vidění v Bruselu od 13. května do 30. června 2022.
(ve francouzštině s podporou češtiny)

Né en 1973 à Bruxelles, bibliothécaire-documentaliste gradué, chargé de cours en histoire et techniques du livre, Rony Demaeseneer est également auteur (Livret muet, Maëlstrom, 2012) et publie régulièrement dans diverses revues (Le Carnet et les Instants, Indications, La Revue Nouvelle, Phoenix, etc.). Il a, par ailleurs, animé pendant cinq ans les rencontres mensuelles des « Jeudis Lire » au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles autour de l’actualité littéraire en Belgique francophone essentiellement. Il s’intéresse entre autres aux « minores » de la littérature belge, Raymond Ceuppens, Louis Delattre, Max Deauville sur lesquels il a publié quelques articles. En 2014, il a collaboré au Dictionnaire Rimbaud publié chez Robert Laffont à Paris dans la collection Bouquins. Publication en 2019 d’un récit poétique sur les traces de Milada Dorflerova, sa grand-mère paternelle, aux éditions Eléments de Langage, L’habitude (presque) rassurante des départs. Lauréat du Prix de l’Essai Maurice Carême en 2018, il travaille en ce moment à une anthologie de textes d’André Blavier.
Depuis 2017, il anime les Dîners littéraires bruxellois de la Maison de la Francité à Bruxelles.
En mai 2022, il a été commissaire de l’exposition « Queneau, Oulipo et p’tit vélo » en hommage au collectionneur belge Jean-Michel Pochet, et présentée à Bruxelles du 13 mai au 30 juin 2022 à Bruxelles.

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 3. 11. 2022, 11.00 – 12.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost