Výstava prací studentů ateliéru Grafický design a digitální média, kteří pod vedením Ditty Jiřičkové zpracovali pojmy, s nimiž se setkáváme v médiích a jejichž pochopení je klíčové pro chápání politické současnosti, jež se nás bezprostředně dotýká. Demokracii je totiž třeba neustále podporovat a chránit.
Koncept byl postaven na formulování vlastních otázek studentů a jejich stručných odpovědích, jejichž relevanci konzultovali s odborníky. Výtvarná složka ve formě plakátů byla koncipována jako série – edice, aby zachovala jednotnou vizuální působnost a pracovala se společným, identickým layoutem. Každý student navíc použil písmo českého autora podle své preference.

Souběžně v 1. patře výstava dioramat a prostorových objektů vytvořených studenty ateliéru Kniha a tvarování papíru.

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí
Akce probíhá 3. 10. 2023, 8.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost