VEŘEJNÝ PROSTOR – PRÁCE STUDENTŮ KURTA GEBAUERA NA KVK FPE ZČU V PLZNI

Studenti Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni se zabývají kultivováním veřejného prostoru, vytvářejí v místě svého bydliště projekty s edukačním potenciálem. Tito budoucí pedagogové jsou vedeni k tvořivému vnímání místa, v němž žijí, snaží se rozvinout jeho objevený potenciál pro obyvatele, a to ve všech možných formách – objektem, tvarováním terénu, funkčními detaily, vegetací. Všímají si rovněž možností, jak přizpůsobit prostředí dětským hrám s interaktivním přístupem.

Smyslem jejich činnosti je vzbudit zájem budoucích pedagogů a následně jejich žáků o veřejný prostor a prostředí, v němž žijí. Výstava představí velmi originální návrhy pro Plzeň a okolí, včetně některých realizací. Cílem je kultivovat veřejný prostor, předávat kulturní dědictví, podpořit kulturní vzdělávání v Plzni a rozvinout tento obor na pedagogických fakultách.

Vernisáž 4. 5. v 17:00

Místo konání Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Akce probíhá 4. 5. 2022, 17.00 – 29. 6. 2022, 15.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost