Výběr grafických listů českých umělců tvořících těmito technikami ze soukromé sbírky. Výstava navazuje na předchozí výstavy grafických technik z let 20212023.

Litografie, která vzniká kresbou litografickou křídou nebo tuší na litografickém kamenu, byla vynalezena a zdokonalena pražským rodákem Aloisem Senefelderem. Zpočátku byla využívána pro reprodukci notových záznamů, map apod., avšak záhy si získala oblibu mezi umělci, jimž umožnila bez náročného postupu vyjádřit své výtvarné záměry relativně snadným způsobem. Tisk – i barevný – může provádět umělecký tiskař v libovolném počtu výtisků. K rozšíření litografie mezi umělce došlo na konci 19. století a obliba litografie trvá dosud. Využívala a využívá ji řada českých umělců-grafiků, např. M. Švabinský, V. Stretti, A. Mucha, E. Milén, V. Fiala, C. Bouda, J. Bouda, O. Čechová, P. Dillinger, K. Beneš, D. Benešová, T. Bím, F. Emler, M. Erazim, J. Hodek, O. Jelen, J. Kábrt, L. J. Kašpar, J. Kavan, B. Knobloch, E. Kotrba, B. Krátký, R. Kremlička, O. Kulhánek, K. Lhoták, J. Liesler, M. Matouš, R. Michal, P. Minka, Z. Mlčoch, A. Moravec, A. Nauman, K. Oberthor, J. Ondrušová, M. Pošvic, P. Roučka, V. Sedláček, Z. Seydl, P. Sivko, V. Suchánek, J. Suchý, K. Svolinský, N. Synecká, V. Šavel, J. Šerých, K. Toman, J. Velčovský, V. Veselý, K. Vítečková, J. Vodrážka, V. Sobota, C. Stehlík; z Plzeňanů V. Havlic, S. Janke, J. L. Jícha, J. Krejčí, B. Krs, M. Lacigová, Z. Rumler, L. Topinka, J. Vacková, K. Votlučka.

U serigrafie (sítotisku) došlo k jejímu uměleckému využití mnohem později než u litografie, až ve druhé polovině 20. století, a počet umělců, kteří ji využívali a využívají, je poměrně malý: J. Hořánek, J. Kaiser, A. Born, F. Peterka, E. Ovčáček, B. Ovčáčková. Při umělecké serigrafii vytváří grafik kresbu přímo na jemném sítu opět litografickou křídou nebo tuší.

Moderní digitální grafika vzniká prostřednictvím kreslicích programů v osobním počítači. Kresba je digitálně zaznamenána v paměti počítače a výsledný záznam je pak možno digitálně tisknout na příslušném tiskovém zařízení (barevná tiskárna, plotter). Další možností je kreslení/malování speciální elektronickou tužkou na speciální desku (grafický tablet) či přímo na monitor. Obecnou výhodou je možnost jakýchkoli následných úprav vytvořené kresby. Základem pro digitální grafiku může být i sken původní kresby na papíře. Umělecká digitální grafika nemá v současnosti mezi sběrateli grafiky mnoho příznivců a rovněž počet umělců, kteří tuto moderní grafickou techniku využívají pro tvorbu umělecké grafiky, je u nás dosud malý. Můžeme zde jmenovat: J. Severovou, E. Ovčáčka, J. Hlaváčka, J. Roubalovou a Vhrsti.

Místo konání Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 31. 1. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost