Písemnosti nalezené v letech 1816 až 1848, z nichž za nejvýznamnější jsou považovány Rukopisy královédvorský a zelenohorský, jsou všeobecně známé. Jejich vliv na soudobou kulturu a umění 19. století je nepřehlédnutelný.
Tomuto tématu je věnována výstava ke 42. ročníku Smetanovských dnů a plzeňského mezioborového sympozia, která představí na základě dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jak domnělé původce těchto děl, tak autory čerpající z Rukopisů náměty pro svoji vlastní tvorbu.
Vernisáž 2. 3. v 17:00

Místo konání Smetanovy sady 2
Akce probíhá 2. 3. 2022, 17.00 – 31. 5. 2022, 17.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost